BBIC har reviderats

Publicerad den

BBIC_grundbok

BBIC - Barns behov i centrum Introduktion socialsekreterare och biståndshandläggare Stöd till socialtjänsten

Nu har Socialstyrelsen reviderat BBIC, Barns behov i centrum, och det nya metodmaterialet finns ute.

— Den reviderade versionen av BBIC gör det möjligt för kommunerna att börja diskutera hur BBIC kan användas för systematisk uppföljning på gruppnivå. Långsiktigt kommer dokumentationsstödet att förenkla arbetet med dokumentation för handläggarna i socialtjänsten, säger Helena Stålhammar, som är projektledare för BBIC på Socialstyrelsen.

Mer användarvänligt och ökad delaktighet

Under 2014-2015 utvecklade Socialstyrelsen BBIC för att:

  • underlätta för systematisk uppföljning på gruppnivå
  • förstärka den vetenskapliga och evidensbaserade basen
  • göra BBIC lättare att använda
  • öka delaktigheten för barn och unga
  • stärka rättsäkerheten.

Du hittar mer information och det nya metodmaterial på Socialstyrelsens webbsida.

Om BBIC

BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

Liknande nyheter

Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare

21 juni, 2018

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg. Datum och tid Introduktionen omfattar tre olika tillfällen under…


Nu startar Yrkesresan

yrkesresan_liten
2 maj, 2017

Den 27-28 april 2017 går startskottet för Yrkesresan – en satsning på kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen. Yrkesresan…


Så påverkar lagen kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism

8 augusti, 2016

SKL har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommunerna har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en promemoria beskrivs både vad kommunerna kan och är skyldiga att…


Socialtjänsten får kunskapsstöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

20 maj, 2016

Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som ska fungera som ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller som…


Nya BBIC ger bättre och tydligare stöd

2 februari, 2015

Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra BBIC. Den nya versionen ska ge sociala barn- och ungdomsvården förutsättningar att stärka rättsäkerheten,…