Medarbetares utsatthet för våld i nära relation – en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal
Publicerad den

Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation. Dialoga…


Nytt utbildningstillfälle av efterfrågad utbildning – Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar
Publicerad den

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, erbjuder dig som jobbar som myndighetsutövande socialsekreterare en utbildning om hedersrelaterat våld…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg
Publicerad den

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller…


Information om föreningsbidrag för 2019
Publicerad den

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 Det är snart dags att söka verksamhetsbidrag för organisationer inom det sociala området, funktionshinderområdet och…


Var med och sprid kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt
Publicerad den

Nu i februari uppmärksammar vi våld i ungas nära relationer genom en kampanj – Svartsjuka är inte romantiskt. Var med…