Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse
Publicerad den

Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet…


Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet
Publicerad den

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa…


Recovery i teori och praktik- seminarium för dig som arbetar med missbruk och beroende
Publicerad den

Kan recovery vara ett gemensamt förhållningssätt för att vidareutveckla stadens arbete med missbruk och beroende? Vad visar forskningen och hur…


Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad
Publicerad den

Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får…


Ny kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg
Publicerad den

Färre personer med tungt narkotikamissbruk i Göteborg är helt bostadslösa och injiceringsmissbruket minskar. Användningen av amfetamin har minskat, men samtidigt…