Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden
Publicerad den

Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms…


Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak
Publicerad den

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien…


Seminarie om hur vi möter ensamkommande barn och ungdomar
Publicerad den

Välkommen till en förmiddag med föreläsningar och exempel från olika verksamheter i Göteborg! Seminariet vänder sig till tjänstemän och politiker…


Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild
Publicerad den

Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala…


Inbjudan till workshoppar om SRHR
Publicerad den

Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter…