Vad kan ungdomars minskade drickande ha för betydelse i framtiden?
Publicerad den

Det är historiskt låga nivåer när det gäller ungdomars alkoholanvändning. Alla dricker mindre även de som dricker mest. Minskningen har…


Tillfälligt statligt bidrag för civilsamhällets organisationer som stödjer ensamkommande unga över 18 år som går på gymnasiet
Publicerad den

I vårändringsbudgeten 2018 förstärker regeringen det tillfälliga kommunstödet för kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen…


Höj din kunskap om våld i nära relationer – anmäl dig till någon av höstens utbildningar
Publicerad den

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria utbildningar…


Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare
Publicerad den

Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg. Datum och tid Introduktionen…


God beredskap ska motverka social oro bland unga i sommar
Publicerad den

Det finns god beredskap i sommar med flera fältarbetare och fritidsassistenter som arbetar i Göteborg. Dessutom satsar staden på sommarjobb…