Extrainsatta platser på Dialogas basutbildning om våld i nära relationer
Publicerad den

I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Dialoga – kompetenscentrum om…


Elva kommunala gym får diplom för arbete mot dopning
Publicerad den

Elva kommunala gym får diplom för arbete mot dopning Nu lägger Göteborgs Stad in ytterligare en växel i arbetet mot…


Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet
Publicerad den

Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och…


Rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg
Publicerad den

– Uppgifter från drogvaneundersökningarna 2013 – 2016


Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet
Publicerad den

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet…