Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer
Publicerad den

En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter. »» Tema 1:…


Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2020
Publicerad den

Våld i nära relationer tar inte paus under samhällskriser som Covid-19. Det gör inte heller Dialogas utbildningsinsatser. Kompetensutvecklingen fortsätter, anpassad…


Ny rapport från CAN: Upp till var och en?
Publicerad den

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport
Publicerad den

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år…


Ny rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg
Publicerad den

-Uppgifter från undersökningarna: Skolelevers drogvanor 2013, 2016 samt 2019 Betydligt fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019…