Ny rapport, Cannabis och unga i Göteborg
Publicerad den

En ny kartläggning av ungdomars användning av cannabis i Göteborg har släppts. Uppgifterna bygger mestadels på de drogvaneundersökningar bland elever…


Konferens Narkotikafri grundskola
Publicerad den

Vad kan, får och bör skolan göra när det uppstår problem med narkotika? Hur gör vi skolan till en narkotikafri…


”Unga vill prata om känslor och relationer”
Publicerad den

Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna…


Välkommen på konferens om våldsförebyggande arbete 26 november
Publicerad den

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer uppmärksammar årligen den 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av…


Välkommen på en föreläsning om sekundär traumatisering
Publicerad den

Möter du i ditt arbete människor som utsatts för våld och trauma? Hur påverkas du av det? Hur kan en…