Ny rapport från CAN: Upp till var och en?
Publicerad den

– Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om…


Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport
Publicerad den

I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år…


Ny rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg
Publicerad den

-Uppgifter från undersökningarna: Skolelevers drogvanor 2013, 2016 samt 2019 Betydligt fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019…


Möjlighet att söka bidrag för kostnader för att ställa om verksamhet med anledning av effekter av Covid-19
Publicerad den

Nu finns möjlighet att för arbetsintegrerande sociala företag i Göteborg att söka utvecklingsmedel med anledning av effekterna av Covid-19. Utvecklingsmedel…


Utlysning om bidrag för att motverka social oro och våld i nära relationer med anledning av coronaviruset
Publicerad den

Nu finns möjlighet att söka bidrag för att ordna aktiviteter och insatser i syfte att minska social oro, våld i…