Även lite cannabis stör hjärnan

25 april, 2014

Drugnews CHICAGO/BOSTON Även lite nöjesbruk av cannabis kan leda till hjärnförändringar i delar viktiga för känslor och motivation. Det visar en amerikansk studie med unga vuxna. Studien är ett samarbete mellan Northwestern University och Harvard Medical School/Massachussets General Hospital och publiceras i Journal of Neuroscience. Den är den första som…


Var tredje förälder orolig för att deras tonåring ska råka illa ut på grund av alkohol

tonarsparloren

22 april, 2014

IQ I en ny undersökning som IQ genomfört bland 2918 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år svarar drygt var tredje (36 procent) att de är oroliga för att deras tonårsbarn ska råka illa ut på grund av alkohol. Inför valborg, (med start idag den 22 april) får 97 000 föräldrar,…


Ökade beslag av ”lagliga” nätdroger

16 april, 2014

Drugnews Omhändertagande av ”lagliga nätdroger” ökar, rapporterar TV4 och hänvisar till siffror från Statens kriminaltekniska laboratorium. 2011 fick SKL in 298 beslag av oklassade preparat, ifjol 2 553, hittills i år 811 beslag som ofta polisen gjort. Flest stoppades i Västra Götaland ifjol. – Vi jämställer många av de här…

 


Svt Även lite cannabis stör hjärnfunktioner

Även de som bara röker cannabis ibland ligger i farozonen för beroende och skadliga effekter. I en studie har 20 unga vuxna med ett relativt lågt användande av cannabis magnetröntgats för att se vilka områden som påverkas i hjärnan.   2014-04-16

Läs mer>>


Drugnews Priser i hela narkotikakedjan följs

Sedan 1988 har gatupriserna för olika narkotikasorter i princip halverats i Sverige. Nu börjar CAN även insamla priser i grossist- och mellanled för att bättre följa narkotikamarknadens trender. Statistiken bygger på att polisen i varje län två gånger om året rapporterar in förekomst och priser om narkotika till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.   2014-04-16

Läs mer>>


CAN Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn – en genomgång av SKLs kartläggning hösten 2012 och en skattning av antal berörda barn

4–5 procent av alla barn har en förälder med missbruk eller beroende. CAN’s fördjupade version av SKL:s rapport är släppt.   2014-04-14

Läs mer>>


Drugnews Salivmätare avslöjar drogade förare

KÖPENHAMN Polisen i Danmark har fått ett nytt vapen – en narkometer – för avslöja drogpåverkade bilförare. Instrumentet är känsligt och hittar spår av sju olika narkotiska substanser (cannabis, amfetamin, metamfetamin, kokain, bensodiazepiner, opium och metadon). Även svensk polis har visat intresse för narkometern och i höstas började förhandlingar om en upphandling, enligt Sydsvenskan.   2014-04-10

Läs mer>>


Drugnews Sex nya droger narkotikaklassade

Från tisdag är sex nya ämnen klassade som narkotika efter ett regeringsbeslut. Substanserna har sålts via nätet och missbrukas och flera personer har fått söka vård. De ämnen som från 8 april narkotikaklassats är MDAI, ett ämne som strukturell liknar ecstasy; katinonerna 3,4-DMMC och 4-EMC (liknar fruktade tidigare klassade drogen mefedron); och bensodiazepinerna flubromazepam, diklazepam och pyrazolam.   2014-04-08

Läs mer>>


Drugnews Drogkommitté föreslås av forskare

Drugnews Intensiv debatt i SVT Aktuellt om cannabis. Beroendeforskaren Fred Nyberg varnade för faror med drogen medan sociologiprofessor Ted Goldberg anser att Sverige bara tar in vissa ståndpunkter och vill att en drogkommitté utses.

Debatten hölls strax efter att Vetenskapens Världs sänt ett långt reportage om legaliseringen av marijuana i amerikanska delstaten Colorado.   2014-04-01

Läs mer>>


Socialstyrelsen Nationella Riktlinjer Den preliminära versionen av de reviderade Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Kapitlet om psykosocialt stöd är ännu inte färdigställt utan kommer att publiceras i den slutgiltiga versionen som kommer våren 2015.

Läs mer>>

2014-03-31


Drugnews, CAN Slutsnackat: khat förbjuds i Storbritannien

LONDON Trots avrådan från regeringens egna drogexperter och en parlamentskommitté, så går Storbritannien vidare och förbjuder handeln med växtdrogen khat. Landet har blivit en central för transitsmuggling till Europa. I ett brev till brittiska parlamentet skriver inrikesminister Theresa May (konservativ) att experterna och kommittén inte övertygat henne. – Jag har beslutat att inte göra några ändringar i mitt beslut, och kommer inte försena introduktionen av förbudet, skriver hon. Hon tycker att riskerna har underdrivits av växtdrogen, också av regeringens eget råd i drogfrågor, ACMD. Däremot hyllar flera somaliska föreningar i Storbritannien hennes beslut då de anser att khatmissbruk splittrar gruppen och försvårar integration. Enligt beräkningar tuggar cirka 90 000 människor i landet den centralstimulerande drogen.   2014-03-24

Läs mer>>


Drugnews, CAN: cannabis ökar inte bland unga

Mediebilden att cannabis ökar dramatiskt bland ungdomar stämmer inte. Inte heller att det blivit lättare fått tag i drogen än alkohol, menar CAN i en kunskapsanalys. I artiklar, tv-reportage och debatter påstås ofta att cannabis (marijuana och hasch) ökar kraftigt senare år, särskilt bland ungdomar. – Det bottnar ofta i missförstånd i medierna, vi måste bli tydligare och vaknare med hur våra data används. Det stämmer exempelvis inte att det blivit lättare att få tag i cannabis än alkohol, som det påstås ibland, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef för analys och metod på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, till Drugnews.   2014-03-19

Läs mer>>


CAN: Hur mycket dricker svensken? -alkoholkonsumtionen i siffror 2001-2012

Sedan 2004 har

– alkoholkonsumtionen minskat med 14 procent,

– vinkonsumtionen ökat och spritkonsumtionen minskat,

– Systembolagets försäljning ökat samt

– resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning minskat.

Det är några av slutsatserna i rapporten ”Hur mycket dricker svensken – alkoholkonsumtionen i siffror 2001-2012”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar i en ny rapport.

2014-03-12 Läs mer och ladda ner>>


Sveriges Riksdag

Betänkande 2013/14:SoU16 Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Kommunerna ska få kontrollköpa folköl, tobak och receptfria läkemedel (SoU16)

Kommunerna får möjlighet att köpa folköl, tobak och receptfria läkemedel för att kontrollera att de som lämnar ut varorna tar reda på att mottagaren är 18 år. Kontrollköpen ska ge underlag för en dialog mellan kommunen och de som lämnar ut varorna. Kontrollköpen får inte leda till att kommunen vidtar åtgärder mot dem som säljer eller lämnar ut folköl, tobak eller receptfria läkemedel. Kommunerna får bara anlita personer som har fyllt 18 år för att utföra kontrollköpen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

2014-03-05

Läs hela betänkandet>>

Drugnews FN: legalisera fara för folkhälsan WIEN FN:s narkotikakontrollorgan varnar i sin årsrapport USA och Uruguay att gå vidare med sina ”missriktade initiativ” om cannabis. Legalisering kan leda till ”mycket allvarlig fara för folkhälsan”, enligt INCB. I tisdags släppte Narcotics Control Board sin årsrapport för 2013 om narkotikasituationen i världen. INCB vill att medlemsländer slår vakt om de gemensamma tre narkotikakonventionerna och står emot liberaliseringsförsök av cannabis. 2014-03-04 Läs mer>>

Drugnews Nytt World Forum mot legalisering Ett nytt World Forum Against Drugs planeras 19-20 maj, även denna gång i Stockholm. Den narkotikarestriktiva konferensen samordnas i år med borgmästarmötet European Cities Against Drugs. Motstånd mot legalisering av cannabis är på programmet.. Andra teman är genus och missbruk och hur vård och straff kan fungera ihop (drug treatement courts). Över 600 deltagare från hela världen väntas till Münchenbryggeriet på Söder. 2014-03-03 Läs mer>>

Tobaksfakta Dubbelt så många dör av tobak än hittills beräknat Antalet dödsfall i Sverige som orsakas av rökning är närmare dubbelt så stort jämfört med vad man tidigare beräknat. Under åren 2010-2012 uppskattas tobaksrökning ha dödat 12 000 personer per år. Under samma period insjuknade 100 000 personer i rökrelaterade sjukdomar. Det visar en ny studie som Socialstyrelsen genomfört i samarbete med Karolinska institutet och Statens folkhälsoinstitut.. 2014-02-27 Läs mer>>

Drugnews Tobaksdirektivet antagit i EU STRASBOURG EU-parlamentet antog i onsdags det omstridda tobaksproduktdirektivet. Större varningsbilder på paketen, e-cigaretter ska regleras, snuset får vara kvar i Sverige. Röstsiffrorna i EU-parlamentet var 514 för och 66 emot, och 54 nedlagda röster. Alla svenska parlamentariker stödde direktivet i omröstningen, utom Piratpartiets Christian Engström som röstade nej. I mitten av mars ska ministerrådet rösta och sedan formellt enskilda medlemsländerna som sedan har upp till två år att införa direktivet. Avsikten är att förebygga ohälsa och att de 700 000 tobaksrelaterade dödsfallen årligen i unionen ska minska. – Det här är kulmen på flera års hårt arbete under intensiv lobbying från tobaksindustrin, säger brittiska Linda McAven (Labour) som lett parlamentets arbete med tobaksdirektivet, i en kommentar. 2014-02-26 Läs mer>>

Drugnews Svensk ska lyfta WHO:s narkotikaarbete GENÈVE Maria Renström har utsetts till teknisk expert på WHO för att stärka dess narkotikaarbete och kunskap om cannabis hälsoskador. ”En prioritet är att försvara FN:s restriktiva narkotikakonventioner som idag hotas”, säger hon till Drugnews. 2014-02-21 Läs mer>>

Drugnews Mer knark – men färre tullkontroller Tullens beslag av amfetamin, kokain och opium ökade ifjol, medan beslag av heroin, cannabis och khat minskade. Antal kontroller minskade av resenärer, mer fokus lades på tunga godflödet. Under 2013 gjorde tullverket 6 095 narkotikabeslag, en minskning från 6 897 året före. Även antalet dopingbeslag minskade något (från 544 till 362 beslag). Beslagen av amfetamin ökade kraftigt till 225 kilo och 29 kilo av det mer potenta metamfetamin. Kokain ökade till 30 kilo i tullkontroller. Även bland ”nätdroger” dominerar syntetiska centralstimulantia. 2014-02-20 Läs mer>>

Stockholms universitet Svenska ungdomar dricker mindre alkohol Alkoholkonsumtionen för svenska ungdomar går ner. Ungdomar i årskurs nio drack hälften så mycket alkohol 2012 som 2000. Utvecklingen är likartad för flickor och pojkar. Det är såväl den konsumerade volymen som intensivkonsumtionen, att dricka motsvarande minst en flaska vin vid ett tillfälle, som har minskat. Frekvensen av intensivkonsumtion har minskat med omkring 40 procent mellan 2000 och 2012. 2014-02-18 Läs mer>>

STAD En miljon svenskar har missbruks- eller beroendeproblem Under 2013 hade ca en miljon individer i åldern 17-84 år så pass allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller tobak att de var beroende eller hade ett missbruk enligt vedertagna kriterier. Ännu fler påverkas negativt av närståendes bruk. Att närstående dricker för mycket alkohol har negativa konsekvenser för över en miljon vuxna. Det visar en rapport som presenteras idag där närmare 16 000 svenskar har intervjuats om negativa konsekvenser av eget och andras bruk av alkohol, narkotika, läkemedel och tobak. 2014-02-14 Läs mer>>

Länsstyrelsen Askkoppar och fimpar på rökfria skolgårdar Skolgårdar ska vara rökfria. Länsstyrelsen har granskat skolgårdar i länets alla 49 kommuner för att se om förbudet följs. Resultatet visar att rökning förekommer på 18 procent av högstadieskolorna och på 71 procent av gymnasieskolorna. 2014-02-13 Läs mer>>

Kristianstadsbladet Polisen vill varna föräldrar för ny drog Polisen vill varna för den nya drogen Spice. En syntetisk drog som blivit vanlig bland barn och unga. – Den har formligen exploderat på sistone. Det farliga är att vi inte vet följderna.. 2014-01-29 Läs mer>>

Drugnews Cannabis kan ge fostret hjärnskador Fostrets hjärna kan störas i sin utveckling om gravida röker cannabis och senare leda till permanenta skador som neuropsykiatriska och kognitiva funktionshinder. Det visar en ny studie med svenska forskare som varnar för utvecklingen att allt fler röker drogen. 2014-01-28 Läs mer>>

Drugnews Dystert Obama om marijuana Till slut sa president Barack Obama det vi absolut inte ville höra om marijuana och som förmodligen kan förändra det internationella samarbetet kring narkotikakontroll. Det ser faktiskt rätt dystert ut, skriver Per Johansson, generalsekreterare i RNS. 2014-01-22 Läs mer>>

Drugnews ”Big Marijuana” lockar investerare LAS VEGAS Uppmuntrade av president Obamas utspel om cannabis samlas på torsdag lobbyister, politiker och rika investerare i Las Vegas. Stora vinster i legala marijuanaindustrin lockar. 2014-01-22 Läs mer>>

Sveriges radio Pappersrecept kan komma att avskaffas Pappersrecepten för narkotikaklassade mediciner kan komma att avskaffas. Bakgrunden är bedrägerier och förfalskningar som gjort att narkotiska läkemedel hamnat i orätta händer.. 2014-01-22 Läs mer>>

Gp E-cigarett fylld med cannabis Det första svenska tullbeslaget av så kallade e-cigaretter tänkta för cannabis har gjorts på Arlanda. Drogen fanns i den behållare som i en e-cigarett fylls med olja och som vid rökningen förvandlas till en luktfri ånga. 2014-01-22 Läs mer>>

Drugnews Rapport: rökning farligare än känt ATLANTA Tobaksrökning är ännu värre än tidigare känt. Orsakar fler allvarliga sjukdomar, cancerformer och dödar fler än känt, 480 000 årligen i USA, visar en ny rapport. Passiv rökning ökar risk för stroke med uppåt 30 procent. 2014-01-19 Läs mer>>

P1 Kaliber Lagligt, billigt och farligt Elin fick hallucinationer och ont i hjärtat av drogen. Överläkaren ser unga som far illa av en drog de ofta vet väldigt lite om. Och beroendevården ser allt fler unga som väljer drogen. Syntetisk cannabis, eller spice som det ofta kallas är lätt att få tag på, billigare än vanlig cannabis, men också farligare. 2014-01-12 Läs mer>>

Folkhälsomyndigheten Ny myndighet Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för hälsoskydd och miljöhälsa. Läs mer>> 2014-01

Filmade föreläsningar Ta del av filmade föreläsningar från Förebygg.nu, konferensen i Göteborg den 13 -14 november 2013. Bland annat en föreläsning om den narkotikapolitiska debatten – nationellt och internationellt av Ove Lundgren från Kunskapskällar´n. Från konferensens andra dag finns 6 filmer från fokusspåret Cannabis – drogen som berör! Se filmerna här>> Ta del av filmade föreläsningar från konferensen Nu vet vi mer! – en nationell konferens om insatser mot cannabis den 28 -29 november 2013 i Stockholm. Se filmerna här>> 2014-01

Skl: Barn till mödrar som fått Subutex Ny svensk studie kompletterar de ytterst få uppföljningsstudier av barn som exponerats med opiater under fosterstadiet. 2013-12-10 Läs mer>>

Länsstyrelsen: Lokal mobilisering mot cannabis Sju kommuner i Västra Götaland har deltagit i en forskningscirkel i FoU Sjuhärad Välfärds regi. I rapporten ”… men ingen berättar om de fula sidorna…” finns nu erfarenheterna samlade. 2013-12-09 Läs mer>>

Nyheter om E-cigaretter Statens folkhälsoinstitut: Rökförbud bör gälla även e-cigaretter Rökförbuden i barnomsorgen, i hälso- och sjukvården, på allmänna färdmedel, på restauranger och hotell, i offentliga lokaler, på offentliga tillställningar, på skolgårdar och på arbetsplatser bör gälla även elektroniska cigaretter. Det skriver Statens folkhälsoinstitut i ett brevsvar som ska ge vägledning åt bland andra kommunal tillsynspersonal och restaurangägare. 2013-11-19 Läs mer>>

P4 E-cigg säljs i Kalmar – kan vara brottsligt Sedan ett par veckor tillbaka säljs de kritiserade e-cigaretterna, elektroniska cigaretter med nikotin, i en butik på Giraffens köpcentrum i Kalmar. Läkemedelsverket har stämt företaget bakom Kalmarbutiken eftersom myndigheten ser försäljningen som ett brott mot läkemedelslagen. 2013-11-19 Läs mer>>

Drugnews Lundarektor som förbjöd e-cigg prisas LUND Pär Jonsson, högstadierektor på Killebäckskolan i Lund, har stoppat e-cigaretter på sin skola. Nu tilldelas han priset ”Guldfimpen” av A Non Smoking Generation. 2013-11-21 Läs mer>>

SvD Forskning spolar totalt alkoholstopp Mer än hälften av alla med alkoholberoende kan lära sig att dricka måttligt. Med hjälp av internet eller några få läkarbesök kan flera hundra tusen svenskar komma ifrån sitt skadliga drickande – utan att behöva avstå helt från alkohol, enligt nya forskningsrön. 2013-11-15 Läs mer>>

Europeiska kommissionen, Pressmeddelande EU-kommissionen tar krafttag mot ”lagliga droger” EU-kommissionen föreslår idag att stärka EU:s förmåga att hantera ”lagliga droger” (legal highs). Det handlar om nya psykoaktiva ämnen som används som alternativ till olaglig narkotika såsom kokain och ecstasy. De föreslagna reglerna innebär att skadliga psykoaktiva ämnen snabbt kan dras tillbaka från marknaden, utan att detta äventyrar deras legitima industriella och kommersiella användning. Förslagen kommer efter varningar från EU:s narkotikaorgan (ECNN) och Europol om problemets omfattning och en rapport från 2011 enligt vilken EU:s nuvarande mekanism för hantering av nya psykoaktiva ämnen behöver förbättras (IP/11/1236). Läs mer>>

Drugnews Albanien: många sjuka av cannabis TIRANA Läkare i Albanien uppger att uppåt 700 människor som arbetar illegalt med produktion av cannabis i en laglös region har insjuknat. Flera av dem är barn och kvinnor. Sedan juni har varje dag flera sökt vård på ett sjukhus i Gjirokaster för besvär efter att planterat, skördat, pressat och förpackat hasch i den lilla byn Lazarat. Alla med symtom av cannabisförgiftning. – Patienterna, många av dem tonåringar och till och med barn under 15 år, har kräkts, haft ont i magen, hjärtproblem och högt blodtryck, säger läkaren Hysni Luka till albanska Top Channel television. 2013-11-04 Läs mer>>

Tobaksfakta New York höjer åldersgränsen för tobaksköp till 21 år New York höjer åldergränsen för att få köpa tobak till 21 år (från 18 år). Stadsfullmäktige röstade med stor majoritet för förslaget, som även gäller e-cigaretter. 2013-10-31 Läs mer>>

Vårt Göteborg Mini-Maria utbildar föräldrar om cannabis För alla som vill lära sig mer. För att öka kunskapen om cannabis bland föräldrar och vårdnadshavare erbjuder drogmottagningarna Mini-Maria i Göteborg en ny utbildning. Den första gruppen börjar i november. 2013-10-29 Läs mer>>

Drugnews Metaanalys: cannabis farligt för unga MONTREAL/NEW YORK Tron att cannabis är en säker drog stämmer inte med vetenskapen, i vart fall inte för ungdomar. Forskare har gått igenom 120 olika studier om drogen och summerar att den medför särskilt allvarliga risker för unga hjärnor. Ju tidigare första exponeringen är för cannabis, desto värre verkar effekten av drogen bli när det gäller mental hälsa, utbildningsnivå, kriminalitet och mognadsutveckling. 2013-10-15 Läs mer>>

Kunskapskällar´n Skolelevers drogvanor 2013 Göteborgs drogvaneundersökning bland skolelever i årskurs 9 och gymnasiet år 2 är nu färdigställd. Den visar bland annat en fortsatt nedåtgående trend bland ungdomars alkoholvanor. Ett skäl till att alkoholkonsumtionen minskar bland unga, är att föräldrarna blir alltmer restriktiva i sina bjudvanor. Testandet av narkotika ligger kvar på samma nivå som tidigare. I mars 2013 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning om drogvanor bland samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. 3 213 elever i årskurs 9 och 2 837 elever i år 2 på gymnasiet svarade då på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika och tobak. Tidigare undersökningar genomfördes 2004, 2007 och 2010.

Sammanfattningsvis visar årets undersökning att: · Allt färre skolelever i Göteborg dricker alkohol · Berusningsdrickandet fortsätter minska · Debutåldern har höjts · Färre negativa konsekvenser av alkoholen · Elevernas föräldrar är allt mer restriktiva till alkohol · Färre niondeklassare använder tobak · Små förändringar kring narkotikan · Cannabis dominerar och användandet av Spice oroar 2013-10-14 Läs mer>> Artikel i Vårt Göteborg>> Artikel i Gp>>

Tobaksfakta EU-parlamentet röstade fram förslag till nytt tobaksdirektiv Trots tobaksindustrins lobbykrig för att förhala beslutet, röstade Europaparlamentet i dag fram ett förslag till nytt tobaksproduktdirektiv. Det innebär att parlamentet och ministerrådet kan börja förhandla och att EU-länderna inom några år kommer att få tuffare tobakslagar. 2013-10-08 Läs mer>>

Tobaksfakta Unga har svårare att ta till sig riskinformation Information riktad till unga människor för att få dem att inte röka bör fokusera på fördelar med rökfrihet, inte på hälsorisker. Den slutsatsen drar forskare som gjort en studie om vår förmåga att ta till oss och lära oss av ”dåliga nyheter”, varningar om risker. Undersökningen visade att yngre personer har betydligt svårare för detta än de som kommit upp en bit i åldrarna. 2013-09-17 Läs mer>>

Tobaksfakta Snusinvesteringar enbart av affärsmässiga skäl De multinationella tobaksbolagens investeringar i snustillverkning i Europa har inget med rökningens skadeverkningar att göra, utan drivs helt av affärsmässiga överväganden. Det visar ny forskning som publicerats i PLoS Medicine. 2013-09-13 Läs mer>>

Vårt Göteborg Anhöriga till personer med missbruk stödjer varandra Pilotgrupp banar väg för fler. Att vara anhörig till en vuxen person med drogproblem innebär ofta både oro, skam och sorg – inte sällan i ensamhet. En ny möjlighet erbjuds nu hos behandlingsgruppen centrum-väster. I början av nästa vecka har en stödgrupp för anhöriga sin första träff. 2013-09-05 Läs mer>>

Medical News Today Ny Metastudie Artikel om cannabis och tonårshjärnan. The nature of the teenage brain makes users of cannabis amongst this population particularly at risk of developing addictive behaviors and suffering other long-term negative effects, according to researchers at the University of Montreal and New York’s Icahn School of Medicine at Mount Sinai. 2013-08-29 Läs mer>>

Nationella riktlinjer Arbetet med de nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevård har kommit till prioriteringsfasen. En preliminär version av Nationella riktlinjer för missbruks- ochj beroendevården publiceras i mars 2014. Via länken kan du läsa mer om vilket skede revideringsarbetet av Nationella riktlinjer för missbuks- och beroendevård är inne i nu samt hur det fortskridande arbetet med dem ser ut. 2013-08 Läs mer>>

Tobaksfakta Norge skärper tobakslagar I vårt grannland Norge trädde flera skärpningar av tobakslagstiftningen i kraft vid halvårsskiftet. 2013-07-08 Läs mer>>

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Nya data om skolelevers drogvanor: Rekordlåga siffror för alkohol och tobak Andelen unga som dricker alkohol har fortsatt att sjunka och ligger idag på de lägsta nivåer som uppmätts i mätningarna. Det framgår av data som CAN presenterar i Almedalen idag. 2013-07-04 Läs mer>>

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Ny rapport: Nätdrogsanvändare inte vem som helst Unga som använder så kallade nätdroger är i stor utsträckning narkotikaanvändare och högkonsumenter av alkohol. Det framgår av rapporten ”Ungdomar som använder nätdroger – vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger” som presenteras vid ett seminarium i Almedalen idag. 2013-07-04 Läs mer>>

World Drug Report 2013 UNODC:s årsrapport 2013 The World Drug Report presents a comprehensive overview of the latest developments in drug markets. It covers production, trafficking, consumption and the related health consequences. 2013-07-01 Läs mer>>

Kunskap till praktik, Sveriges Kommuner och Landsting Nationell kartläggning- Föräldrar i missbruks- och beroendevården För första gången någonsin har en kartläggning genomförts där föräldrar med missbruk har fått svara på frågor om sitt föräldraskap och behov av stöd i det. Länken nedan tar er till en sida som sammanfattar resultaten. Längst ned på sidan finns länk till rapporten; Föräldrar i missbruks- och beroendevården, en kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet. 2013-05-16 Läs mer>>

Sveriges Riksdag God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Ökat samarbete inom missbruks- och beroendevården (SoU18) Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska ändras från den 1 juli 2013. Ändringarna innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose de här gruppernas behov av vård, stöd och behandling. 2013-05-15 Betänkande 2012/13:SoU18 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Läs mer>>

NAD The hidden population: Some methodological issues about estimation of problematic drug use Artikel om svårigheterna med mörkertalsberäkning som uppstod i arbetet med rapporten Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 av forskarna Mikael Dahlberg och Mats Anderberg. Läs artikeln>> Andra forskares kommentarer på artikeln Läs>> Läs>>

Statens folkhälsoinstitut Förslag till revidering av märkningsdirektiv EU Inom Europa dör nästan 700 000 personer årligen i rökrelaterade sjukdomar vilket innebär ett stort folkhälsoproblem. I EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv som överlämnades till parlamentet 2012-12-19, anges bland annat att cigaretter, rulltobak och rökfria tobaksvaror med smak ska förbjudas. Kommissionen förslår också att varningsbilder på cigarretter och rulltobak ska bli obligatoriskt. Även exportförbudet av snus ska enligt förslaget finnas kvar. Läs mer>>

Vårt Göteborg Missbrukares samtalsbehandling granskas i stor forskningsstudie Storstadssatsningen Trestad försöker på olika sätt begränsa cannabismissbruket bland unga under 25 år. Som en del av projektet granskas nu samtalsbehandlingen i Göteborg. Studien väntas ligga klar om två år. 2013-04-26 Läs mer>>

Tobaksfakta Rökningen ökar i gymnasiet Svenska niondeklassare röker något mindre än år 2004, men rökningen i gymnasiets årskurs 2 har i stället ökat. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2012″ som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterade på onsdagen.. 2013-03-13 Läs mer>>


Europeiska Kommissionen Den växande marknaden för olaglig narkotika i EU är en effekt av den ekonomiska krisen Den ekonomiska krisen väntas få en avsevärd effekt på narkotikamarknaden, t.ex. genom ökad efterfrågan på olaglig narkotika, enligt en undersökning som offentliggörs idag av Europeiska kommissionen. Dagens undersökning avslöjar att allt fler ungdomar väntas sälja eller till och med tillverka droger – i synnerhet cannabis som odlas hemma – för att tjäna pengar. Men den ekonomiska krisen väntas också leda till minskade anslag för narkotikapolitiken, särskilt för att behandla missbrukare och minska skadorna av narkotika. 2013-03-13 Läs mer>>


CAN Historiskt låg alkoholkonsumtion, små förändringar när det gäller narkotika Andelen som debuterar tidigt med alkohol och tobak minskar, liksom andelen som druckit smuggelsprit. Andelen som använder narkotika är däremot i stora delar oförändrad. Det är några av resultaten i rapporten ”Skolelevers drogvanor 2012” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar. 2013-03-13 Läs mer>> Läs rapporten>>


Kunskapskällar´n Ny drogvaneundersökning på gång I mitten av mars genomför skolorna i Göteborg stadens drogvaneundersökning, som omfattar samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Undersökningen sker i samarbete med CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och görs i både kommunala och fristående skolor. Undersökningen genomförs vart tredje år och den senaste är från år 2010. Rapportskrivningen sker till största delen på Kunskapskällar´n (inom Social resursförvaltning) och resultaten presenteras i oktober 2013. Nytt för 2013 års undersökning är att alla kommunerna i hela Västra Götaland kommer att genomföra undersökningen samtidigt och vi får jämförbara resultat för hela regionen. Kontaktperson för undersökningen i Göteborg är Ulla Kungur, ulla.kungur@socialresurs.goteborg.se


CAN Snäll eller kriminell? Rapporten innehåller resultat från en förstudie om unga vuxnas syn på att förse minderåriga med alkohol. Studien pågick under 2012 och har finansierats av FHI. Syftet har varit att ta fram ett underlag till ett framtida metodutvecklingsprojekt gällande minskade utköp av alkohol från unga vuxna till minderåriga. Ytterligare analyser kommer att genomföras under våren 2013 som kommer att ligga till grund för en rapport i CAN:s rapportserie. 2013-02-28 Läs mer>>


Kunskapskanalen SVT Cannabis Kunskapskanalen har filmat den senaste av nationella cannabisnätverkets serie konferenser om cannabis (1 februari 2013). Föreläsningarna sänds under rubriken ”Fakta om cannabis” Torsdag 28 februari kl 16.00 – 19.00 Fredag 1 mars kl 16.55 – 19.00 Onsdag 6 mars kl 16.00-19.00 Torsdag 7 mars kl 16.55-19.00 Bland föreläsarna kan nämnas Ulf Guttormsson, Peter Allebeck, Pelle Olsson, Kerstin Käll, Thomas Lundqvist, Lena Bergens och Ann-Sofie Nordenberg. Se programtablån som ligger under fliken ”Dokumentarkiv” för mer information om de olika föreläsningarna. Härefter finns föreläsningen tillgänglig 1 månad på SvtPlay.


MNT, Medical News Today Parents Should Not Share Stories Of Drug Use With Kids Most people have dabbled in alcohol and maybe even smoked some pot during their teen years, perhaps even something harder. Sharing these stories with your children could save them from making the same mistakes, right? Wrong, according to new research published in the journal Human Communication Research. 2013-02-23 Läs mer>>


Gp Krav på samarbete kring missbrukare Det ska bli ett krav att kommunen och landstinget kommer överens om hur vården av missbrukare ska se ut. Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) presenterade i dag lagrådsremissen med förslag på hur missbruks- och beroendevården ska vara utformad. 2013-01-30 Läs mer>>


Tullverket Beslagsstatistik – Narkotikabeslagen slår nya rekord Antalet narkotikabeslag i landet fortsätter att öka. Under 2012 gjorde Tullverket 7 131 narkotikabeslag, vilket är 20 procent fler än under 2011. Jämfört med 2007 har antalet narkotikabeslag mer än fördubblats. Läs mer>>


Drugnews Urvattnade förslag om missbruksvård Barn- och äldreminister Maria Larsson presenterade regeringens förslag om förbättrad missbruksvård STOCKHOLM Regeringen antar på torsdag en lagrådsremiss om hur missbrukarvården ska utformas och förbättras. Men få av utredarens många förslag och visioner finns med. Och huvudmannaskapet blir fortsatt delat mellan landsting och kommuner. 2013-01-30 Läs mer>>


Drugnews Medicinsk marijuana ökar bruket WASHINGTON Delstater i USA som tillåter ”medical marijuana” har även högre användning av drogen. Det visar en studie som undersökt samband mellan legalisering, bruk, missbruk och beroende. 2013-01-29 Läs mer>>


Drugnews Om ungas erfarenhet av nätdroger STOCKHOLM Uppåt sex procent av 17-åriga gymnasiepojkar och tre procent av 15-16-åriga grundskolepojkar har använt s.k. nätdroger, enligt en ny opublicerad studie från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 2013-01-29 Läs mer>>


Alcohol policy regulation in Europe Visuell databas över alkoholrestriktioner i Europa>>


Tankesmedjan Färre barn till sjukhus med astma efter rökförbud i England Antalet engelska barn som läggs in på sjukhus på grund av astma har stadigt minskat sedan landet införde förbud mot rökning i offentliga inomhusmiljöer. Det visar en ny studie som publiceras av tidskriften Pediatrics. 2013-01-21 Läs mer>>


Statens folkhälsoinstitut Förslag till nytt tobaksdirektiv från EU-kommissionen EU-kommissionen föreslår idag att cigaretter, rulltobak och rökfria tobaksvaror med smak ska förbjudas och att varningsbilder på cigarretter och rulltobak ska bli obligatoriskt. Det framgår av kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv som kommit idag. Även exportförbudet av snus ska enligt förslaget finnas kvar. 2012-12-19 Läs mer>>


CAN, Kunskap till praktik Internetbaserade stödgrupper kompletterar traditionella Vilket behov har kommuner av stödgrupper på nätet? Vad är bäst – öppna onlinegrupper eller gruppbehandling online? Dessa och många andra frågor diskuterades när Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning bjöd in till hearing om internetbaserade stödgrupper måndagen den 19 november. 2012-12-10 Läs mer>>


MNT, Medical News Today Synthetic Marijuana Landing Thousands In Hospital Emergency Departments Synthetic marijuana, street forms of synthetic cannabinoids, were associated with 11,406 emergency department visits in 2010 in the USA, says a new report issued by SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration). 2012-12-06 Läs mer>>


Drugnews Nya nätdroger på väg klassas ÖSTERSUND Folkhälsoinstitutet föreslår regeringen att skyndsamt klassa sju nya preparat som narkotika och ett som hälsofarlig vara. De saluförs huvudsakligen via Internet. 2012-11-30 Läs mer>>


Gp Rökning största cancerrisken I Sverige och sju andra länder i Europa får 270 000 människor varje år cancer helt eller delvis orsakad av rökning, visar en studie omfattande 440 000 personer, skriver Reuters. 2012-11-29 Läs mer>>


Svt Subutex dras in från marknaden ”Missbruksproblemen större än vi trott” Läkemedelsföretaget Reckitt Benckiser slutar distribuera preparatet Subutex i Sverige efter SVT:s rapportering. 2012-11-23 Läs mer>>


Drugnews CAN: högre narkotikapriser STOCKHOLM Tidigare prisfall på flera narkotikasorter har hejdats och har ökat för cannabis, kokain och vitt heroin. Det visar en CAN-studie som sammanställt bland annat polisuppgifter runt landet. 2012-11-14 Läs mer>>


accent Holland jämställer stark cannabis med heroin Den holländska regeringen planerar att placera cannabis med högt THC-innehåll i samma narkotikaklass som heroin och kokain. Det sa justitieminister Ivo Opstelten vid en genomgång i parlamentet på måndagen. 2012-11-20 Läs mer>>


Politiken.se Folkhälsomyndigheter fusionerar Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ska slås i hop till en ny myndighet. ”Institutet för folkhälsa” ska även ta över vissa uppgifter från Socialstyrelsen. Förslaget är ytterligare ett led i den omstrukturering av statens vård- och omsorgsmyndigheter som regeringen bedriver. 2012-11-13 Läs mer>>


SvD Ökat missbruk och fördubbling av dödsfall orsakade av fentanyl Samtidigt som missbruket av heroin minskar i Sverige ökar användningen av fentanyl. Under 2011 fördubblades antalet dödsfall där den allra troligaste orsaken var en överdos av den starkt vanebildande drogen. 2012-11-07 Läs mer>>


Svt Allt fler dör med metadon och Subutex Säljs vidare från de som får recepten Allt fler dödsfall sker bland människor som använder metadon och Subutex. Nya siffror som SVT tagit del av visar att det i dag inträffar fler akuta dödsfall med Subutex och metadon, än med heroin. Medlen som ges på recept mot heroinberoende har blivit en vanlig drog på gatan. 2012-11-01 Läs mer>>


Drugnews Risk missbrukare får adhd-medicin STOCKHOLM Allt fler vuxna använder adhd-läkemedel. Över 40 procent av dessa får samtidigt andra narkotikaklassade preparat och det finns tecken på missbruk i gruppen, enligt en ny analys av Socialstyrelsen. 2012-10-30 Läs mer>>


Kunskapskällar´n Ny cannabisrapport släppt – 21 procent av eleverna på gymnasiet har testat cannabis i Göteborg En ny, unik kartläggning, Cannabis och unga i Göteborg, visar att cannabis är den i särklass mest använda drogen. 22 procent av eleverna i gymnasiets år två har provat narkotika. Av dessa är det 95 procent som testat cannabis (eller 21 av 22). I de centrala stadsdelarna har flest ungdomar provat att röka cannabis och här finns också den högsta andelen som använt drogen bland föräldrarna. 2012-10-23 Läs rapporten>>


Tobaksfakta Snusande 16-åringar har ökad risk att börja röka Tonårspojkar som snusar har större risk att börja röka än jämnåriga pojkar som inte snusar. Det visar en norsk forskningsstudie som nu presenteras i en doktorsavhandling. 2012-09-19 Läs mer>>


Statens folkhälsoinstitut Folkhälsoinstitutet föreslår narkotikaklassning av ny nätdrog Statens folkhälsoinstitut har föreslagit regeringen att en ny nätdrog – etylfenidat – ska klassificeras som narkotika. Substansen hör till gruppen centralstimulerande medel och saluförs huvudsakligen på internet där den beskrivs som ett substitut för kokain. 2012-09-12 Läs mer>>


Drugnews Cannabis kopplas till testikelcancer LOS ANGELES Ytterligare en amerikansk studie pekar nu på ökad risk för unga marijuanarökande män att drabbas av den allvarligare formen av testikelcancer. 2012-09-12 Läs mer>>


Gp, Sveriges radio Cannabis sänker IQ Att regelbundet använda drogen cannabis försämrar flera funktioner i hjärnan och sänker en persons IQ. Det visar en studie där man följt över tusen personer i nästan 40 år. Enligt Fred Nyberg som är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala är det första gången man kunnat följa ett så stort antal personer så länge. 2012-08-28 Läs artikeln, PNAS>> Läs mer SR>> Läs mer Gp>> Läs mer>>


Smittskyddsenheten, Socialstyrelsen Antraxsmittat heroin (mjältbrand) Under sommaren 2012 har ett flertal missbrukare i Danmark, Tyskland, England, Frankrike och Skottland avlidit i mjältbrand sedan de injicerat heroin som varit smittat med antrax. Ytterligare utbrott kommer troligen att inträffa utan förvarning eftersom det inte går att se på heroinet om det är smittat. 2012-08-24 Läs mer>>


Akademiska sjukhuset Läkare varnar för ”ny” centralstimulerande drog Den kemiska drogen MDPV är på frammarsch i Uppsala. Både akutmottagningen och psykakuten på Akademiska sjukhuset har den senaste tiden fått in patienter som missbrukat drogen som liknar amfetamin men är mer potent. Förloppet är mer explosivt och effekterna både psykiskt och fysiskt mycket farligare. 2012-08-16 Läs mer>>


Drugnews 200 000 dör av narkotika varje år NEW YORK Mer marijuana odlas i Europa och opiumproduktion är åter hög i Afghanistan. Cirka 27 miljoner människor runt världen har svåra narkotikaproblem, drogerna tar omkring 200 000 liv årligen, enligt FN. 2012-06-27 Läs mer>>


Seminarium Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 På detta halvdagsseminarium presenteras kartläggningsarbetet tillsammans med analys och resultat. Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen avdet tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. 6 september 2012 Läs mer>>


ESPAD Världens mest utbredda skolundersökning är släppt – Dricker svenska ungdomar mer eller mindre än ungdomar i andra Europiska länder? – Hur ser det ut med narkotikan? – Är utvecklingen i Sverige likartad den i andra länder eller har vi förändrats på något annat sätt? – Följer svenska ungdomar strömmen? Dessa frågor och många fler besvaras i den femte ESPAD-undersökningen som presenterades idag. Bland annat visar den att Sverige är det enda land i Europa där flickor dricker som pojkar. Undersökningen genomfördes 2011 med mer än 100 000 deltagande ungdomar i 36 länder. Detta gör ESPAD till världens mest utbredda skolundersökning, vilket erbjuder unika möjligheter till jämförelser mellan ungdomars drogvanor i flertalet europiska länder. 2012-05-31 Läs mer >>


Droginfo.com Spice med syntetiska cannabinoider Spice (svenska: krydda) som preparat lanserades ca år 2000 som en kryddblandning från Asien som ger en marijuana liknande effekt. Enligt “Psychonaut Web Mapping Research Project” så började syntetiska cannabinoider säljas 2004 i Europa under märket Spice. Dessförinnan var det enbart olika doftande kryddor med exotiska namn som salufördes som ett alternativ till marijuana. Artikel av Thomas Lundqvist 2012-05 Läs mer >>


Expressen Sverige håller fortet mot drogliberalerna Rörelsen som vill legalisera knark vinner mark internationellt. ­Tillsammans med USA och flera andra allierade trappar vi nu upp den globala kampen mot narkotikan, skriver Maria Larsson. 2012-05-20 Läs mer >>


Trestad2 Nu har Trestad2 mot cannabis dragit igång på allvar. Barn- och äldreminister Maria Larsson och kommunalråden från de tre städerna invigde lanseringen av samarbetet mellan de tre storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg den 27 april i Stockholm. Den 23 oktober 2012 blir det kickoff i Göteborg på Världskulturmuséet så vik gärna den dagen. Mer information kommer. Läs mer om satsningen >>


TT Knarksmuggel över sundet ökar snabbt Antalet narkotikabeslag på Öresundstågen från Köpenhamn till Malmö har på tre år mer än trefaldigats. Enbart under januari-mars i år gjordes lika många beslag som under hela 2009, skriver Metro Skåne. I fjol gjordes sammanlagt 985 narkotikabeslag. Enligt Tullverket är det i huvudsak cannabis som beslagtas. En stor del av smugglarna är mycket unga personer, många av dem i 15-årsåldern. Mest smugglas det på torsdagar och fredagar då ungdomarna handlar inför helgens fester. För att möta den negativa utvecklingen har Tullverkets personal ökat närvaron på tågen. 2012-05-02


SvD Unga förstår inte riskerna med cannabis Vuxenvärlden har misslyckats kapitalt med att kommunicera varför cannabis är farligt och varför det bör vara förbjudet. För att vända utvecklingen och inte riskera ungas psykiska hälsa krävs att vuxna läser på, skriver Erik Leijonmarck och professor Fred Nyberg. 2012-04-27 Läs mer >>


Kunskapskällar´n Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011En unik kartläggning av det tunga narkotikamissbruket i Göteborg har gjorts på uppdrag av politikerna i Göteborgs Stad. Kartläggningen visar bland annat att 1708 personer befinner sig i tungt narkotikamissbruk och att nästan var tionde lever tillsammans med barn.

Syftet med studien har varit att få en bild av omfattningen avdet tunga narkotikamissbruket i Göteborg och att få ett underlag för att planera insatser mot narkotikamissbruk. Utöver antalet unika individer presenteras uppgifter om hur personerna bor, hur de försörjer sig, om de har barn, vilka droger de använder och om de har en pågående behandlingskontakt. Tanken är att genomföra liknande kartläggningar vart femte/sjätte år. Läs mer>>


CAN Ny rapport: Gynnsam utveckling av alkoholkonsumtion och rökning – men inte av narkotika – Under de senaste drygt tio åren har alkoholkonsumtionen bland unga sjunkit gradvis och under de senaste åren ser vi nu också minskningar bland vuxna, inte minst unga vuxna. Endast kvinnor 60 år och äldre uppvisar ökad alkoholkonsumtion. Tobaksbruket sjunker också medan narkotikan visar på en mer bekymmersam utveckling, säger Håkan Leifman, direktör på CAN, i en kommentar. 2012-04-03 Läs mer >>


Statens folkhälsoinstitut Unga vuxna dricker mindre Unga vuxna svenskar dricker allt mindre, och allt fler avstår helt från alkohol. Det visar färsk statistik ur Nationella folkhälsoenkäten, som varje år mäter befolkningens levnadsvanor och upplevda hälsa. 2012-03-08 Läs mer >>


Vårt Göteborg Fler berusade fick köpa öl visar ny krogstudie Dubbelt så många som 2007. Redan berusade personer tillåts idag dubbelt så ofta att köpa öl i Göteborgskrogarnas barer jämfört med för fem år sedan. Det visar en ny undersökning som genomförts av RUS, Restauranger – Utbildning – Samverkan, i Göteborg under november 2011. 2012-03-08 Läs mer >>


Drugnews Heroinvaccin testas i Mexiko MEXICO CITY Efter framgångsrika försök på möss i Mexiko ska nu vaccin mot heroin prövas på människor. Avsikten är att minska ruseffekter och beroende av den fruktade drogen. 2012-02-24 Läs mer >>


Statens folkhälsoinstitut Narkotika-klassning av sex nya substanser Statens folkhälsoinstitut har föreslagit att tre syntetiska cannabinoider – AM-694, AM-2201 och RCS-4 Ortho Isomer – samt substanserna Metoxetamin, 5-MeO-DALT och 4-HO-MET ska klassificeras som narkotika. 2012-02-22 Läs mer >>


Drugnews Skolan kan hjälpa utsatta barn STOCKHOLM Vart femte barn i landet växer upp med föräldrar som dricker för mycket eller knarkar. Men många vuxna vågar inte se och ingripa. Skolan kan bli bättre på att upptäcka och hjälpa maskrosbarnen. Nu finns handfasta tips i en bok och bevis för att satsningar på stödgrupper ger effekt. 2012-02-19 Läs mer >>


Drugnews Britter ser över khat-regler BRYSSEL/STOCKHOLM Den omfattande smugglingen av khat till Europa kan komma att strypas framöver. Nu ser även Storbritannien – som sista läcka i EU – över möjligheterna att förbjuda växtdrogen och vill ta del av svenska erfarenheter. 2012-02-14 Läs mer >>


Socialstyrelsen Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården Personal som möter föräldrar med missbruk måste uppmärksamma barnen, så att de kan få information, råd och stöd. Skriften kan hjälpa missbruks- och beroendevården att ta upp frågor om föräldraskap och samtala med föräldern om barns situation. Även samarbetet med socialtjänstens barn- och ungdomsvård tas upp. 2012-02-06 Läs mer >>


Kriminalvården Narkotikan är på väg att försvinna helt från svenska anstalter. Färska siffror från Kriminalvårdens senaste undersökning av narkotikabruket bland intagna visar en fortsatt minskning. 2012-02-03 Läs mer >>


Drugnews Drog fyller sjukhus med brännskadade ST. LOUIS En primitiv ny metod att tillverka metamfetamin i USA medför att tillverkare och andra i närheten kan skadas i oavsiktliga explosioner. Det innebär även problem för brännskadekliniker när många oförsäkrade patienter söker sjukhusvård. 2012-01-30 Läs mer >>


Drugnews “Kanada på väg legalisera marijuana?” Starka krafter i Kanada vlll legalisera cannabis vilket förutsätter att landet lämnar FN:s narkotikakonventioner. Detta just när drogen som inkörsport till andra preparat bekräftas i en studie. Vilka problem löser man med det?, undrar Per Johansson, generalsekreterare i RNS. 2012-01-26 Läs mer >>


Drugnews Khat farligare än tidigare känt GÖTEBORG Växtdrogen khat är betydligt farligare än tidigare känt. Missbrukare riskerar få hjärt-kärlsjukdomar i unga år. En 29-årig khattuggare i Göteborg kom in akut med allvarlig hjärtinfarkt. Dags att omvärdera synen på drogen, enligt läkare. 2012-01-09 Läs mer >>


Drugnews Syntetiska droger förbjuds i USA WASHINGTON Det amerikanska representanthuset har röstat för att i USA förbjuda försäljning av syntetiska droger och andra föreningar vars effekter liknar cannabis, kokain och metamfetaminer. 2011-12-13 Läs mer >>


Drugnews Var femte gymnasiepojke har provat knark STOCKHOLM Alkoholkonsumtion minskar bland ungdomar. Men narkotika har stabiliserat sig på en högre nivå bland gymnasiepojkar, 20 procent har prövat, framförallt cannabis, enligt CAN:s skolelevsundersökning i år. 2011-12-12 Läs mer >>


Drugnews Förslag om missbruksvård försenas STOCKHOLM Regeringens beredning av förslag till effektivare missbruksvård kan försenas. Detta sedan en utredning om översyn av tvångsvårdslagen fått förlängt till 30 mars 2012. 2011-12-05 Läs mer >>


SYDSVENSKAN Tillgången på kat kan strypas Malmö/Bryssel/Amsterdam.Kat­beslagen slår nya rekord i Sverige. Hittills i år har tullen tagit över 16 ton. Men kranen är på väg att vridas åt. Nederländerna öppnar för kriminalisering. 2011-11-21 Läs mer >>


Gp Stoppa spriten kl 02 GÖTEBORG Krogarna bör sluta servera alkohol redan klockan två. Det föreslår en utredning som Göteborgs politiker beställt. Av rapporten framgår att våldet ökar för varje timme som krogarna håller öppet. 2011-11-09 Läs mer >>


Drugnews Missbruksvården bättre än sitt rykte? STOCKHOLM De flesta som får missbruksvård tar sig ur tungt missbruk. Två av tre med gravt alkohol- eller narkotikamissbruk hade fem år senare tagit sig ur det, visar en stor uppföljningsstudie av de som sökt hjälp i Stockholms läns missbruksvård. 2011-11-01 Läs mer >>


ScienceDirect Bostadsområde bakom drogmissbruk, ny studie med 76 000 barn och ungdomar. 76.693 tonåringar från 586 förorter i Sverige följdes upp under 12 år. 8% av bostadsområdets ekonomiska status och risken att bli inlagd på sjukhus ökade 73% i låg- jämfört med höginkomsttagarnas stadsdelar. Resultaten tyder på att bostadsområdet i tonåren spelar en betydande roll vid bedömning av framtida hälsorelaterade beteenden och att behovet av insatser mot drogmissbruk på stadsdelsnivå är övertygande. March 2011 Läs mer >>


Drugnews EU-förslag mot nätdroger STRASBOURG För att försvåra narkotikahandel och strömmen av nya syntetiska droger, så föreslår EU-kommissionen skärpta regler. Såsom snabbare agerande, stärkt kontroll över legala kemikalier, mer samordning och kunna förverka brottslingars tillgångar. 2011-10-26 Läs mer >>


Drugnews Holland förbjuder ”stark cannabis” HAAG Regeringen i Nederländerna vill förbjuda coffe-shops att sälja cannabis med rushalt över 15 procent THC och lista den som tung narkotika tillsammans med kokain och heroin. 2011-10-09 Läs mer >>


Statens folkhälsoinstitut Ny rapport R 2011:07 Balansering på medvetandets gräns. Riskbruk, missbruk och beroende av GHB och närbesläktade preparat Vad vet vi egentligen om GHB och de närbesläktade preparaten GBL och 1,4-butandiol? Denna rapport redovisar bland annat preparatens egenskaper, utbredning och effekter, samt sammanställer erfarenheterna och kunskaperna om prevention, stöd och behandling. 2011 Ladda ner som pdf >> Läs mer och beställ >>


Drugnews Fel alkoholsiffror stoppar höjd skatt? STOCKHOLM Gränshandeln och svenskarnas alkoholkonsumtion är större än vad forskarna trott. De vill nu uppräkna statistiken vilket gör att alkoholindustrin ifrågasätter regeringens planerade höjning av alkoholskatten. 2011-09-06 Läs mer >>


Göteborgs Universitet Stress ger alkoholsug hos barn till alkoholister Om någon av dina föräldrar har alkoholproblem så är risken större att du dricker mer alkohol efter att du varit med om en stressig situation. Det visar aktuell forskning från Sahlgrenska akademin. 2011-09-08 Läs mer >>


Folkhälsoinstitutet, ny rapport Akuta narkotikarelaterade dödsfall 2011 Statistiken bygger på rättsmedicinskt undersökta dödsfall med illegala droger eller läkemedlet metadon i kroppen vid döden. Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. 2011 Läs mer >>


Drugnews Cannabis som MS-medicin i Sverige UPPSALA En cannabisbaserad munsprej mot muskelkramper för patienter som lider av multipel skleros kan snart skrivas ut på recept i Sverige. Läkemedelsverket uppger att det återstår bara några formaliteter innan läkemedlet Sativex godkänns. 2011-08-18 Läs mer >>


Drugnews Åtta nya droger klassade STOCKHOLM Regeringen har narkotikaklassat ytterligare åtta substanser, efter utredning av Folkhälsoinstitutet. 2011-08-08 Läs mer >>


Drugnews Cannabis snart ”tung drog” i Holland? HAAG Cannabis med rushalt över 15 procent bör klassas som tung narkotika istället för som idag ”mjuk”. Det föreslås i en ny rapport till nederländska regeringen. Antalet personer som söker vård för cannabisproblem ökar i landet. 2011-06-25 Läs mer >>


Drugnews FN-rapport: syntetdroger ökar NEW YORK Globala marknaden för kokain, heroin och cannabis har minskat eller stabiliserats. Däremot ökar tillverkning och missbruk av receptbelagda opiatläkemedel och nya syntetiska droger, enligt FN:s nya World Drug Report. 2011-06-23 Läs mer >>


SvD Parasitmedel sprids i kokain Kokainbeslag som innehåller det skadliga avmasknings­medlet tetramisol ökar explosionsartat i Sverige. Redan för tre år sedan varnade EU för att parasitmedlet användes för att blanda ut kokain i Europa – trots det har inga varningar från svenska myndigheter utfärdats. 2011-06-22 Läs mer >>


Sahlgrenska- provtagningsrutiner sommaren 2011 Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som vanligt öppet alla vardagar, hela sommaren, för provtagning av missbruksmedel i urin. Nedan finns ett PM med samlad information, till hjälp för dem som vill använda provtagningscentralen på SU-Sahlgrenska. Läs PM >>


Drugnews Många nya nätdroger i Europa LISSABON/ÖSTERSUND Rekordmånga nya oklassade droger upptäcktes ifjol i Europa. Totalt noterades 41 nya psykoaktiva substanser, nära dubbelt så många som året före. I Sverige utreds just nu 24 nya misstänkta droger. 2011-05-13 Läs mer >>


Drugnews Åtgärdsprogram för ANDT-insatser STOCKHOLM Regeringen har tagit fram ett åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, doping och tobakspolitiken för i år. Där finns förslag hur tidigare antagna strategin ska konkretiseras och utvärderas. Exempelis insatser mot cannabis, högre alkohol- och tobaksskatter, bättre tillsyn. 2011-05-09 Läs mer >>


Gp Vattenpipan inne – men farlig Var fjärde niondeklassare har vid ett flertal tillfällen provat att röka vattenpipa. Många är inte medvetna om hur skadligt det är. Minst två har drabbats av akut kolmonoxidförgiftning. 2011-04-28 Läs mer >>


Gp Landstingen bör vårda missbrukare Landstingen bör ta över missbruksvården från kommunerna, både av kompetens- och resursskäl, fastslår regeringens utredare Gerhard Larsson som överlämnar sitt betänkande om missbruk och beroende på onsdagen. 2011-04-27 Läs mer >>


Drugnews Hårdare tryck mot nätdrogbutiker GÖTEBORG Flera sajter som säljer nätdroger har stängt. ”Den nya lagen från 1 april är ett bra verktyg. Nu är vi steget före som omväxling”, säger Håkan Börjesson på narkotikaroteln i Göteborg, som ledde razzian mot en känd nätbutik. 2011-04-15 Läs mer >>


Statens folkhälsoinstitut Möjligt att omhänderta och förstöra hälsofarliga substanser med ny lag Från 1 april ökar möjligheterna att förhindra spridning och användning av nya missbrukssubstanser som ännu inte klassificerats som narkotika eller hälsofarlig vara. 2011-03-31 Läs mer >>


Drugnews Svensk drogpolitik modell för USA WIEN/WASHINGTON Amerikanske narkotikasamordnaren Gil Kerlikowske anför svensk narkotikastrategi som modell för USA. Det sade han efter en träff med barn- och äldreminister Maria Larsson vid FN-mötet om narkotika i Wien. Ett bakslag för legaliseringsförespråkare. 2011-03-24 Läs mer >>


Drugnews Dödsdrogen Krypton stoppad I torsdags narkotikaklassade regeringen substansen o-desmetyltramadol som ingår i nätdrogen Krypton, erfar Drugnews. Drogen krävde ifjol minst nio svenskars liv. 2011-03-24 Läs mer >>


Tullverket Beslagsstatistik 2010 Tullverkets beslagsstatistik för 2010 visar att antalet narkotikabeslag har ökat. Beslagen av smugglade cigaretter noterar en rekordnivå på 76,7 miljoner cigaretter. Även mängden beslagtagen sprit har ökat jämfört med fjolåret. Läs mer >>


Drugnews Nätdroger tar fler liv Över 500 personer har avlidit av droger som köps på internet senaste decenniet. Senaste två åren har dödsfallen nära fördubblats. 2011-03-08 Läs mer >>


Drugnews Föräldrar viktig skyddsfaktor för unga Engagerade och närvarande föräldrar är bästa knepet att skydda tonåringar från att alkoholproblem. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska institutet. 2011-03-07 Läs mer >>


Gp Danmarkargument friade drogpåverkad Halmstads tingsrätt friar en kvinna som greps narkotikapåverkad förra året i Laholm. Motiveringen var att hon uppgett att drogerna intagits i Danmark, vilket i sig inte är olagligt. 2011-03-03 Läs mer >>


SvD Myter om sprutbyte håller inte I missbruksutredningen föreslås att sprutbyte för narkomaner införs i hela landet. Men det finns inga vetenskapliga belägg för att gratis sprutor hindrar hivsmitta. Det skriver bland andra läkare och politiker. 2011-02-21 Läs mer >>


Drugnews Svenskarna fortsätter dricka mindre Att flera ungdomar dricker mindre eller inte alls är en orsak, en annan är att smuggling minskat och stödet för Systembolaget ökar. 2011-02-18 Läs mer >>


Gp Staten vann kamp om Christiania Danmarks högsta domstol beslutade att det är den danska staten som har rätt att utnyttja området, som varit så kallad fristad sedan 1971. 2011-02-18 Läs mer >>


Drugnews Dödsdrogen Krypton stoppas 2011-02-09 Läs mer >>


Statens folkhälsoinstitut Hur ska man ta sig an frågan om undervisning om alkohol, narkotika, tobak och dopning i skolan? Denna bok kan användas som stöd och inspiration för detta arbete och kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt. Bland annat ges förslag på hur ANDT-frågorna, med stöd i kursplanerna, kan integreras i skolans olika ämnen. För gymnasiet >> För grundskolan, åk 7-9 >>


Drugnews Lättare stoppa nätdroger 2011-02-02 Läs mer >>


Missbruksutredningen På missbruksutredningens hemsida presenteras ett nytt delbetänkande av Gerhard Larssons ”Missbruket, Kunskapen, Vården” SOU 2011:6 2011-01-31 Läs mer >>


Statens folkhälsoinstitut Nationell strategi för rökfria skolgårdar 2011-01-19 Läs mer >>


Drugnews Tullbeslag ökade markant ifjol 2011-01-18 Läs mer >>


SR/The Lancet Drogmissbruk kvarstående medicinsk utmaning 2011-01-03 Läs mer >> Länk till ledare i den medicinska tidskriften The Lancet 1911 >> Länk till ledare i den medicinska tidskriften The Lancet 2011 >>


Läkartidningen Krypton skördar liv 2010-12-14 Läs mer >>


Drugnews Slutrökt på spanska krogar 2011-01-02 Läs mer >>


Prevu 2010-11-25 2010 års drovaneundersökning Skolelevers drogvanor Läs mer på drogvaneundersökningen 2010>>

CAN 2010-11-20 Fler gymnasiekillar i riket testar narkotika Läs mer >>


FHI 2010-10-28 Stor okunskap om risker med vattenpipa Läs mer >>

Drugnews 2010-11-24 USA:s motsvarighet till livsmedelsverket (FDA) varnar fyra tillverkare av energidrycker Läs mer >>


FHI 2010-11-24 Snus ingång till rökning bland unga Läs mer >>