Nya affischer om stödtelefon mot våldsbejakande extremism

Publicerad den

Våldsbejakande extremism

Sedan 1 februari har Rädda Barnen tagit över ansvaret för den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism. Det finns nya affischer om stödtelefonen att sprida.

Affischerna finns att ladda hem på Rädda Barnens webbsida.

Om stödtelefonen

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Rädda Barnen har slutit avtal om att Rädda Barnen från den 1 februari 2017 ansvarar för den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism.

Ansvaret sträcker sig till dess att samordnarens tidsbegränsade uppdrag tar slut den 31 december 2017. Telefonen drivs från och med 1 februari 2017 av Rädda Barnen.

I samband med övergången bytte telefonen namn till Orostelefonen. 

Telefonnumret är fortfarande det samma: 020-100 200.

Liknande nyheter

Ny forskningsöversikt om våldsbejakande extremism

19 oktober, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tillsammans med 23 forskare från 11 olika lärosäten och olika vetenskapliga discipliner tagit fram en forskningsöversikt över befintlig forskning…


Frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer

27 september, 2017

Här hittar du vanliga frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer. Göteborgs Stads samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism arbetar förebyggande mot de…


Utvärdering klar av Kunskapshus mot våldsbejakande extremism

18 september, 2017

Kunskapshus mot våldsbejakande extremism lanserades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i november 2015. Göteborg har varit en av fyra pilotkommuner i arbetet, som nu…


Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

21 juni, 2017

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för…


Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild

Handledning lägesbild och handlingsplan våldsbejakande extremism
5 juni, 2017

Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner. Handledningen är…