Nytt utbildningspaket för socialtjänsten om våldsbejakande extremism

Publicerad den

våldsbejakande

Våldsbejakande extremism

Nu finns ett utbildningspaket från Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

Utbildningspaketet består av flera olika delar. Bland annat finns material som vänder sig till chefer som ska leda arbetet.

Reflektionsfrågor inom tre områden

Det innehåller också tre presentationer med reflektionsfrågor inom områdena:

  • Förebygga och upptäcka
  • Utreda
  • Insats

Hela utbildningsmaterialet finns här: Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism.

Kommande material om återvändare

Socialstyrelsen arbetar just nu med att ta fram en vägledning för socialtjänstens arbete med återvändare från våldsbejakande extremistiska grupper i utlandet och individer involverade i sådana miljöer i Sverige. Materialet kommer bland annat att innehålla:

  • ansvarsfördelning och samverkansformer mellan myndigheter
  • relevant lagstiftning inom området
  • kommuners erfarenheter av stöd till målgruppen

Materialet kommer att finnas tillgängligt i slutet av februari 2018. 

Liknande nyheter

Råd vid lokaluthyrning – ny skrift om demokratiska aspekter

7 december, 2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som…


Socialstyrelsen föreläste om våldsbejakande extremism

socialstyrelsen_våldsbejakande
26 april, 2018

Hur kan socialtjänsten förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism? Vilka insatser kan vara aktuella? Det var temat när Socialstyrelsen gästade Göteborg för att föreläsa om sitt…


Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

12 februari, 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men…


Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

orostelefonen
16 januari, 2018

Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som…


Uppdaterat material om Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering

ososchatten_radda_barnen_radikalisering
4 december, 2017

Rädda Barnen har uppdaterat informationsmaterialet om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism. Sprid gärna telefonnumret i din verksamhet. Det finns nya affischer och en ny folder. Materialet…