Social utveckling är en utvecklingsavdelning i Social resursförvaltning. Genom oss kan du få utbildning och stöd inom en rad olika områden. Samverkan och fördelning av bidrag ingår också i vårt uppdrag.

Genom Social utveckling kan du som arbetar i Göteborg få stöd och utbildning inom det sociala området.

Utbildning, stöd och samverkan

Vi erbjuder alltifrån kurser och halvdagsutbildningar till större konferenser och handledning. Social utveckling har också flera samordningsuppdrag för staden. Vi finns också med i ett flertal samverkansnätverk. Målet är att verksamheten ska vara ett bidrag till en långsiktig socialt hållbar utveckling.

För alla sektorer i Göteborgs Stad

Vi vänder oss till alla sektorer i Göteborgs Stad inom följande områden:

 • ANDTS: alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (Kunskapskällar’n)
 • Brottsutsatthet
 • Gängkriminalitet
 • Föreningsstöd
 • Radikalisering och våldsbejakande extremism
 • Samordning av Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete
 • Sexuell hälsa och hivprevention
 • Samverkan med social ekonomi
 • Socialt hållbar utveckling
 • Stöd till socialtjänsten – BBIC (Barns behov i centrum) och introduktionsutbildning för socialsekreterare
 • Våld i nära relationer (Dialoga)
 • Hedersrelaterat våld och förtryck (Dialoga)

Stöd i ditt arbete

Vårt uppdrag handlar om att erbjuda stöd i arbetet på olika vis. Det kan handla om utbildning, handledning eller utveckling av nya arbetsmetoder.

Genom Social utveckling kan du gå kurser, lyssna på föreläsningar eller delta i nätverksträffar. Vi arrangerar också seminarier och konferenser samt genomför kartläggningar som kan vara användbara redskap i arbetet.

Social utveckling fungerar även som ett stöd till ideella organisationer i form av bidrag, råd, utbildning och handledning.

Samverkan med andra aktörer

Samverkan med andra myndigheter och även med civilsamhället är centrala delar av verksamheten. Social utveckling finns representerat i flera olika nätverk för samverkan. 

Kostnadsfritt

Du hittar våra olika kurser och föreläsningar i kalendariet. Du kan också kontakta oss för att boka ett uppdrag. Allt vårt stöd är kostnadsfritt.