Postadress Social utveckling, Box 6131, 400 60 Göteborg
E-post social.utveckling@socialresurs.goteborg.se
Telefon 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Fler kontaktuppgifter hittar du här.

_________________________________________________________

Våra verksamheter finns på adressen:

Gårdavägen 2
412 50 Göteborg

Här arbetar vi med följande områden:

 • Alkohol, narkotika, dopning och tobak (Kunskapskällar’n)
 • Barns behov i centrum (BBIC)
 • Brottsutsatthet
 • Föreningsstöd
 • Jämlikt Göteborg och social hållbarhet
 • Samverkan med Social ekonomi
 • Gängkriminalitet
 • Introduktionsutbildning för socialsekreterare
 • Internationellt arbete samordning EU-projekt
 • Organisationsstöd för social hållbarhet
 • Radikalisering och våldsbejakande extremism
 • Samverkan med civilsamhället
 • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
 • Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning
 • Våld i nära relationer (Dialoga)
 • Brottsutsatthet