Postadress Social utveckling, Box 6131, 400 60 Göteborg
E-post social.utveckling@socialresurs.goteborg.se
Telefon 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Fler kontaktuppgifter hittar du här.

_________________________________________________________

Våra verksamheter finns på två olika besöksadresser.

Gårdavägen 2
412 50 Göteborg

Här arbetar vi med följande områden:

 • Alkohol, narkotika, dopning och tobak (Kunskapskällar’n)
 • Barns behov i centrum (BBIC)
 • Föreningsstöd
 • Samverkan med Social ekonomi
 • Gängkriminalitet
 • Introduktionsutbildning för socialsekreterare
 • Radikalisering och våldsbejakande extremism
 • Sexuell hälsa och hivprevention
 • Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning
 • Våld i nära relationer (Dialoga)
 • Brottsutsatthet

__________________________

Sockerbruket 27
414 51 Göteborg

Här hittar du:

Klippankooperativen