Postadress Social utveckling, Box 6131, 400 60 Göteborg
E-post social.utveckling@socialresurs.goteborg.se
Telefon 031-365 00 00 (Göteborgs Stads Kontaktcenter)

Fler kontaktuppgifter hittar du här