Social utveckling har flera webbsidor tillsammans med samverkansparter.

Våld i nära relationer
Dialoga driver tillsammans med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Länsstyrelsen Västra Götaland en västsvensk portal för yrkesverksamma och utsatta: valdinararelationer.se

Idékom
Idékom är en webbplats där idéburna organisationer och Göteborgs Stad kan mötas: idekom.org