Social utveckling består av ett 80-tal medarbetare, uppdelade i fyra olika enheter. 

Verksamhetschef för Social utveckling är Lotta Lidén Lundgren. Lotta Lidén Lundgren är chef för utvecklingsarbete individ- och familjeomsorg samt Barns behov i centrum (BBiC).

Agneta Essén är enhetschef för följande arbetsområden:

  • trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning
  • samordning radikalisering och våldsbejakande extremism
  • förebygga gängkriminalitet bland unga
  • brottsutsatthet

_______________________

Maj Bjurving är enhetschef för följande arbetsområden:

  • Drogförebyggande samordning; alkohol, narkotika, dopning och tobak (Kunskapskällar’n) 
  • våld i nära relationer (Dialoga)

_______________________

Ritva Gonzalez är enhetschef för följande arbetsområden:

  • Jämlikt Göteborg, social hållbarhet

_______________________

Karin Jämting är enhetschef för följande arbetsområden:

  • organisationsstöd för social hållbarhet (föreningsbidrag)
  • sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  • demokrati och delaktighet