Social utveckling består av ett 80-tal medarbetare, uppdelade i fyra olika enheter. 

Verksamhetschef för Social utveckling är Lotta Lidén Lundgren.

Agneta Essén är enhetschef för följande arbetsområden:

 • trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning
 • radikalisering och våldsbejakande extremism
 • gängkriminalitet

_______________________

Maj Bjurving är enhetschef för följande arbetsområden:

 • alkohol, narkotika, dopning och tobak (Kunskapskällar’n) 
 • brottsutsatthet
 • våld i nära relationer (Dialoga)

_______________________

Ritva Gonzalez är enhetschef för följande arbetsområden:

 • socialt hållbar utveckling (S2020)
 • barns behov i centrum (BBIC)
 • introduktionsutbildning för socialsekreterare

_______________________

Karin Jämting är enhetschef för följande arbetsområden:

 • stöd till social ekonomi
 • sexuell hälsa och hivprevention
 • Klippankooperativen