Här hittar du som är journalist kontaktuppgifter till våra kommunikatörer.

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef Social resursförvaltning
031-367 90 04
ulla-carin.moberg@socialresurs.goteborg.se

Kia Benroth, kommunikatör
031-367 93 47
kia.benroth@socialresurs.goteborg.se
Drogvaneundersökningen, ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak), Trestad2 – storstadssatsning mot cannabis.

Anna Brodin, kommunikatör
031-367 91 21
anna.brodin@socialresurs.goteborg.se
Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.