Här hittar du som är journalist kontaktuppgifter till våra kommunikatörer.

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef Social resursförvaltning
031-367 90 04
ulla-carin.moberg@socialresurs.goteborg.se

Kia Benroth, kommunikatör 
031-367 93 47
kia.benroth@socialresurs.goteborg.se
Drogvaneundersökningen, ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak), Trestad2 – storstadssatsning mot cannabis.

Sven Bjerde, kommunikatör 
031-367 94 54
sven.bjerde@socialresurs.goteborg.se
Stöd till social ekonomi, föreningsbidrag, överenskommelsen, Idékom, stöd till socialtjänsten, sexuell hälsa och hivprevention.

Anna Brodin, kommunikatör 
031-367 91 21 
anna.brodin@socialresurs.goteborg.se
Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.