Om våldsbejakande extremism

Publicerad den

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp som beskriver rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan främjar våld för att uppnå ideologiska mål.

Förkastar demokratiska lösningar

En individ som ägnar sig åt våldsbejakande extremism kan vara våldsbenägen, men kan också undvika att själv använda våld och koncentrera sig på att andra gör det. Våldet anses vara en legitim metod för att påverka samhället och demokratiska lösningar förkastas.

De inriktningar av våldsbejakande extremism som för närvarande förekommer i det svenska samhället är i huvudsak högerextremism inom vit makt-miljöer, vänsterextremism samt islamistisk extremism.

Mer om våldsbejakande extremism

Du som vill lära dig mer om våldsbejakande extremism hittar fakta, intervjuer och fördjupning på utbildningswebben Samtalskompassen.

Där beskrivs till exempel den så kallade radikaliseringsprocessen, olika våldsbejakande grupperingar och hur det förebyggande arbetet kan se ut. Samtalskompassen är framtagen inom ramen för Regeringens nationella handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Liknande artiklar

Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande islamism – tidslinje

25 juni, 2015

Den senaste tiden har stort fokus riktats mot den typen av våldsbejakande extremism som benämns våldsbejakande extremistisk islamism. I tidslinjen kan du följa hur Göteborgs…