Här kan du fördjupa dig i samlat material om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Kunskapskällar’n. Många efterfrågar information om spice. Här är en direktlänk med bland annat fakta, filmer och en föräldrabroschyr om drogen. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

  3 september, 2020

  Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal. Program 9:00-9:15 Inledning Kerstin Nordin, enhetschef Mini-Maria 9:15-9:45 Göteborgsmodellen och ungdomars drogvanor Jessica Andersson, utvecklingsledare 9:45-10:15 Vägar till en narkotikafri skola- från…

  Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

  16 juni, 2020

  – Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika, som påbörjades under 1970-talet i årskurs 9 och 2004 i gymnasiets år 2. Bland annat visar den att niondeklassare idag har en…

  Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

  12 juni, 2020

  I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med tidigare års data (2013-2018) för…

  Ny rapport: Spel om pengar bland unga i Göteborg

  27 maj, 2020

  -Uppgifter från undersökningarna: Skolelevers drogvanor 2013, 2016 samt 2019 Betydligt fler pojkar än flickor spelar om pengar. I Göteborg 2019 har var femte elev i årskurs 9 spelat om pengar någon gång och i gymnasiets år 2 har en fjärdedel gjort det. Att ha spelat för pengar någon gång och…

  Sluta röka under Ramadan

  21 april, 2020

  Troende muslimer uppmanas att sluta röka under Ramadanmånaden som i år infaller 23 april –23 maj. Detta är ett bra tillfälle att fimpa för gott eftersom den religiösa högtiden påbjuder, inte bara fasta, utan även rökförbud från solens uppgång till solens nedgång. Foldern Rökfri Ramadan innehåller råd och stöd till…