Här kan du fördjupa dig i samlat material om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Kunskapskällar’n. Många efterfrågar information om spice. Här är en direktlänk med bland annat fakta, filmer och en föräldrabroschyr om drogen. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Varmt välkommen till ett seminarium om Spel för dig som möter unga!

  Casino online

  15 januari, 2021

  Många unga hanterar sitt datorspel på ett bra sätt och har inga problem med spel om pengar. Men för ungdomar som har ett problematisk datorspelande och/eller spelar om pengar finns det risk för stora konsekvenser i livet. Syftet med seminariet är att öka kunskapen inom spelområdet och visa vart unga,…

  Cannabis på schemat

  Skolskåp

  21 december, 2020

  Hur kan jag undervisa mina elever om Cannabis? Denna inbjudan vänder sig till pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan inom de fristående och kommunala skolorna i Göteborg. Cannabis på schemat: Lärare kan undervisa om cannabis det handlar om att ge eleverna källkritisk information om vad cannabis är och vad som händer…

  Inbjudan till konferens om Narkotikafri skola!

  3 september, 2020

  Hur ska skolan arbeta förebyggande mot narkotika och bli bättre på att upptäcka elever som använder narkotika? Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till rektorer, lärare och elevhälsopersonal. Program 9:00-9:15 Inledning Kerstin Nordin, enhetschef Mini-Maria 9:15-9:45 Göteborgsmodellen och ungdomars drogvanor Jessica Andersson, utvecklingsledare 9:45-10:15 Vägar till en narkotikafri skola- från…

  Ny rapport från CAN: Upp till var och en?

  16 juni, 2020

  – Förändringar i ungas attityder till narkotika mellan åren 2003 och 2019 Den här rapporten är baserad på undersökningen om svenska skolelevers erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika, som påbörjades under 1970-talet i årskurs 9 och 2004 i gymnasiets år 2. Bland annat visar den att niondeklassare idag har en…

  Ny rapport: Mariamottagningarna, storstadsrapport

  12 juni, 2020

  I denna rapport beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjade behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under år 2019 avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med tidigare års data (2013-2018) för…