Här kan du fördjupa dig i samlat material om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Kunskapskällar’n. Många efterfrågar information om spice. Här är en direktlänk med bland annat fakta, filmer och en föräldrabroschyr om drogen. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Hur kan skolan bli en narkotika- och brottsfri arena?

  16 maj, 2019

  Dokumentationer från heldagskonferensen 14 maj hittar du här! Medverkade gjorde bland andra polis, Mini-Maria och socialtjänst.

  Recoverymässa – unik dag med fokus på att bygga drogfrihet

  8 april, 2019

  Den 11 april ordnas en unik dag med fokus på recovery - det stöd som behövs för att kunna komma tillbaka till samhället och leva ett drogfritt och delaktigt liv. Recovery Göteborg går ut på att finna vägar för att stärka individens egna resurser och bygga upp ett ”recoverykapital” som…

  Hur kan skolan bli en narkotika- och brottsfri arena?

  4 april, 2019

  Välkommen på heldagskonferens tis 14 maj!  Medverkar gör bland andra polis, Mini-Maria och socialtjänst.   Läs mer och anmäl dig här      

  Vinn din hälsa, det är du värd!

  22 mars, 2019

  Är du anställd i Göteborg Stad och vill sluta med tobak? Var med i tävlingen med bara vinnare. Den 1 april sker sista starten för denna tävlingsomgång! Om du slutar med tobak får du en och en halv timme extra om dagen för att göra nya saker. Du får pengar över och…

  Antidopning 3/4-2019

  19 mars, 2019

  Välkommen till förebyggande antidopingutbildning för personal vid träningsanläggningaR i Göteborg. Denna utbildning är en av de insatser som görs inom det förebyggande antidopingarbetet i Göteborgs Stad. Kursen vänder sig främst till dig som faller under benämningen ”nyckelperson” vilket omfattar: ansvarig/a från styrelse vid ett föreningsdrivet gym, ägare/områdeschefer, platschef, tränings-ansvariga, antidopingansvariga…

  Tänk Om och Störa langningen

  Två satsningar i Göteborg Göteborgs Stad deltar i satsningarna mot langning i Västra Götaland, i regi av Länsstyrelsen och i samarbete med polisen. Två parallella satsningar pågår, Störa langningen och Tänk Om. Syftet är både att minska langningen till unga genom tips till polisen och skapa debatt om frågan om…

  Vattenpiperökning

   Allt färre röker cigaretter i Sverige dätremot ökar vattenpiperökning, framför allt bland ungdomar. Tobak till vattenpipa är sötad med till exempel äpple, vanilj eller lakrits och innehåller ofta nikotin. En myt är att de skadliga ämnena i tobaken filtreras bort när man röker vattenpipa men att röka vattenpipa är lika skadligt…

  Narkotikasituationen i Göteborg

  Vilka droger är vanligast i Göteborg?________________________________________________ Drogvanor hos unga Skolelevers drogvanor 2016I mars 2016 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning om drogvanor. Enkäten riktade sig till samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Göteborg. Totalt svarade 3 826 elever…

  Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Norra Hisingen

  Publicerad 2017
  Stadsdelsrapport Drogvaneundersökning Norra Hisingen

  Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 2016

  Publicerad 2017
  I denna rapportserie beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjar behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med föregående år för att belysa trender i de…

  Göteborgs skolelevers drogvanor 2016

  Publicerad 2016
  Skolelevers drogvanor 2016Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre  Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något. Det visar en ny undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor.I mars 2016 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en…

  HJÄLPSAMHET

  Publicerad 2016
  – föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder drogerVad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt? Studien fördjupar sig i den frågan och ger plats för föräldrars röster. Studien vill bidra till kunskapsutvecklingen gällande föräldrars situation när deras barn missbrukar alkohol/narkotika.Mattias Gullberg,…

  Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 2015

  Publicerad 2015
  I denna rapportserie beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjar behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med föregående år för att belysa trender i de…

  Tobaksförebyggande arbete

  Det folkhälsoarbete som har som mål att minska tobaksrökningen i Sverige har varit framgångsrikt med sjunkande andel dagligrökare bland vuxna. Trots att det finns en stor medvetenhet om hälsorisker och skadeverkningar med rökning är det fortfarande drygt en miljon människor som röker dagligen i Sverige. De flesta vuxna som röker…