Här kan du fördjupa dig i samlat material om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Kunskapskällar’n. Många efterfrågar information om spice. Här är en direktlänk med bland annat fakta, filmer och en föräldrabroschyr om drogen. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Förebygg.nu – konferens 15-16 nov 2017

  18 maj, 2017

  Folkets Hus i GöteborgNu går det bra att anmäla sig till årets kunskapskonferens kring det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobaksområdet! Anmäl dig tidigt till ett billigare pris. Titta igenom det spännande programmet där gemensamma föreläsningar varvas med valbara seminarier och fokusspår.Länk för anmälanProgram 

  Plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende

  18 maj, 2017

  Nu har Social resursnämnd beslutat att godkänna förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende 2018-2020. Planen syftar till att stärka och utveckla delar av stadens missbruksvård. Planen anger färdriktning, strategiska utvecklingsområden och mål kring vad som ska uppnås inom området. Områdena är en sammanhållen och…

  ANDT på schemat- filmad utbildningsdag

  10 maj, 2017

  Kristofer Odö från CAN visade hur man som lärare kan integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen med hjälp av ett metodmaterial från Drugsmart. Materialet är i första hand framtaget för lärare på grundskolan åk 6-9 men går att anpassa till elever på gymnasienivå. Ulla Kungur…

  Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och beroende i Göteborg?- dokumentation

  10 maj, 2017

  Filmer och bildspel från konferensen 27 april publicerade på Kunskapskällar’n. Inledningstal gavs av kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson och en sammanfattning av dagen gavs av Marina Johansson, Social resursnämnds ordförande. Föreläsare från Storbritannien, Norge, Sverige, Italien, Bosnien och Hercegovina delade med sig av sina erfarenheter från recoveryarbete.  

  Dags för årets grundutbildning om dopning! 

  2 mars, 2017

  För andra året i rad ordnar samverkansgruppen för ett dopningsfritt Göteborg en halvdagsutbildning om dopning. Förra året var intresset för utbildningen mycket stort så anmäl dig i god tid! Under utbildningen får du kunskap om vad dopning är, vad man vill uppnå med att dopa sig, vad det får för…

  Tänk Om och Störa langningen

  Två satsningar i Göteborg Göteborgs Stad deltar i satsningarna mot langning i Västra Götaland, i regi av Länsstyrelsen och i samarbete med polisen. Två parallella satsningar pågår, Störa langningen och Tänk Om. Syftet är både att minska langningen till unga genom tips till polisen och skapa debatt om frågan om…

  Vattenpiperökning

   Allt färre röker cigaretter i Sverige dätremot ökar vattenpiperökning, framför allt bland ungdomar. Tobak till vattenpipa är sötad med till exempel äpple, vanilj eller lakrits och innehåller ofta nikotin. En myt är att de skadliga ämnena i tobaken filtreras bort när man röker vattenpipa men att röka vattenpipa är lika skadligt…

  Narkotikasituationen i Göteborg

  Vilka droger är vanligast i Göteborg?________________________________________________ Drogvanor hos unga Skolelevers drogvanor 2016I mars 2016 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en enkätundersökning om drogvanor. Enkäten riktade sig till samtliga elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Göteborg. Totalt svarade 3 826 elever…

  Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 2016

  Publicerad 2017
  I denna rapportserie beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjar behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med föregående år för att belysa trender i de…

  Göteborgs skolelevers drogvanor 2016

  Publicerad 2016
  Skolelevers drogvanor 2016Unga i Göteborg dricker och röker allt mindre  Ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Även narkotikaanvändningen minskar något. Det visar en ny undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor.I mars 2016 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) en…

  HJÄLPSAMHET

  Publicerad 2016
  – föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella relationer när deras barn använder drogerVad upplever då föräldrar som har haft kontakt med samhällets stödinsatser som hjälpsamt? Studien fördjupar sig i den frågan och ger plats för föräldrars röster. Studien vill bidra till kunskapsutvecklingen gällande föräldrars situation när deras barn missbrukar alkohol/narkotika.Mattias Gullberg,…

  Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 2015

  Publicerad 2015
  I denna rapportserie beskrivs livsvillkoren för de ungdomar som påbörjar behandling vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö avseende användning av alkohol och narkotika, uppväxtförhållanden samt hur de har det med skola och arbete, kriminalitet och psykisk hälsa. Dessa uppgifter jämförs med föregående år för att belysa trender i de…

  Cannabisprogram för ungdomar i praktiken (CPU)

  Publicerad 2015
  I den här rapporten redovisas resultat från en pilotstudie på CPU (Cannabisprogram för ungdomar). CPU är ett program för ungdomar som har rökt cannabis mer eller mindre regelbundet en tid men inte i den omfattningen att de är i behov av HAP (Haschavvänjningsprogrammet) (mindre än 6 månaders regelbunden användning, tre…

  Tobaksförebyggande arbete

  Det folkhälsoarbete som har som mål att minska tobaksrökningen i Sverige har varit framgångsrikt med sjunkande andel dagligrökare bland vuxna. Trots att det finns en stor medvetenhet om hälsorisker och skadeverkningar med rökning är det fortfarande drygt en miljon människor som röker dagligen i Sverige. De flesta vuxna som röker…