Här kan du fördjupa dig i samlat material om brottsutsatthet och våld i nära relationer. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam Dialoga och Kompetenscentrum om brottsutsatthet (KBU). Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Boka dagen 26 november – konferens om våldsförebyggande arbete

  7 september, 2018

  Dialoga uppmärksammar årligen den 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år anordnar vi tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland en kostnadsfri konferens, måndag 26 november, om våldsförebyggande arbete. Boka dagen - 26 november - redan nu i din kalender. Inbjudan med program och information om anmälan…

  Välkommen på konferens 16 oktober om hedersrelaterat våld och förtryck

  4 september, 2018

  Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland en kunskapshöjande konferens om hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensen, som är kostnadsfri, syftar till att ge grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Under dagen lyfts också bland annat bemötande av utsatta…

  Höj din kunskap om våld i nära relationer - anmäl dig till någon av höstens utbildningar

  Person som räcker upp handen

  26 juni, 2018

  I Göteborgs Stads verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer. Social resursförvaltning erbjuder kostnadsfria utbildningar för att höja kunskapsnivån. Nu kan du anmäla dig till någon av höstens utbildningar. Det finns alltifrån basutbildningar till utbildningar inom specifika fokusområden. Dialoga på Social resursförvaltning är Göteborgs Stads…

  Utbildning om unga och partnervåld

  20 juni, 2018

  Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Nu erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning om unga och partnervåld. Utbildningen riktar sig till dig som är anställd av Göteborgs Stad eller någon av Dialogas avtalskommuner och ges vid två tillfällen. Läs mer om utbildningen och om anmälan i…

  Utbildning om kvinnlig könsstympning

  14 juni, 2018

  Arbetar du på familjecentral eller i ett barnhälsoteam inom Göteborgs Stad? Nu erbjuder Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer en halvdagsutbildning om kvinnlig könsstympning. Utbildningen, som omfattar en halvdag,  tar bland annat upp förekomst, bakgrund och vikten av ett gott bemötande. Datum: 28 september Läs mer om utbildningen…

  Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående

  Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om förbättringsområden för att undvika att barn och vuxna far illa. Den riktas till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan och skolan. Informationsmaterialet bygger på rapporten om dödsfallsutredningar 2012–2013 som kom ut tidigare i år.

  Samlad kunskap för kvinnofrid

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

  Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

  Ladda ner "Vänd dem inte ryggen", Socialstyrelsens utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det är kollektivt utövat, vilket gör att den utsatte kan uppleva stor ensamhet och isolering. Syftet med materialet är att höja medvetenheten och kompetensen hos personal för att bättre kunna hjälpa…