Här kan du fördjupa dig i ett samlat material om samverkan med social ekonomi. Är du intresserad av hur vi arbetar med att förstärka samverkan mellan staden och social ekonomi eller vilket konsultativt och ekonomisk stöd vi erbjuder kan du besöka kompetensteamen som jobbar inom området.  

Aktuellt

  HÖGAKTUELLT – Stormöte om droger och kriminalitet i Göteborg!

  4 november, 2019

  28 november kl 13:00-17:00 anordnar Kansli Got United – Överenskommelsen Göteborg ett stormöte på Södra Allégatan 1B, Mötesplatsen vid Järntorget: Hur kan vi med gemensamma krafter motverka det accelererande drogmissbruket i Göteborg? Inbjudna är politiker och tjänstepersoner i Göteborgs Stad, föreningar/organisationer som bedriver drogrelaterade verksamheter inom social ekonomi, idrottsföreningar och övriga…

  Utlysning av: Utökat statligt bidrag för civilsamhällets organisationer för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess

  14 september, 2019

  Regeringen har tilldelat 18,6 mkr till Göteborgs Stad för att ensamkommande som finns i asylprocessen och som kommer att hinna fylla 18 år skall kunna bo kvar i sin vistelsekommun. Det tillfälliga statsbidraget är beräknat på 217 ungdomar inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i mars 2019.  Social resursförvaltning har fått i…

  Inbjudan till högnivåsamtal med fokus på HBTQ i föreningslivet och i Göteborgs Stad!

  9 april, 2019

  Göteborg ska vara en stad för alla. En stad som lever upp till och respekterar alla som bor, vistas och verkar i staden. En socialt hållbar stad förutsätter att ingen diskrimineras och att alla har möjlighet att fullt ut vara sig själva i livets alla skeden. Vid detta högnivåsamtal inbjuds…

  Inkomna bidragsansökningar kommer vara synliga för alla

  8 maj, 2015

  Politikerna i Social Resursnämnd vill öka transparensen i bidragshanteringen som berör föreningar och organisationer. Av den anledningen har Social resursförvaltning fått i uppdrag att se om det är möjligt att göra ansökningar synliga via webben redan vid ansökningstillfället. Syftet med en ökad transparens är, enligt Social resursnämnd, att det möjliggör för…

  VG-regionen och social ekonomi tecknar överenskommelse om samverkan

  9 december, 2014

  [caption id="attachment_6150" align="alignleft" width="300"] Joakim Larson (MP), ordförande i regionfullmäktige undertecknar överenskommelsen.[/caption] Förra veckan undertecknade social ekonomi som är verksamma inom Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen en överenskommelse om samverkan. Då var Stöd till social ekonomi på plats som åskådare. Tidpunkten för ceremonin var fredag den 5 december 2014…

  Utlysning av: Utökat statligt bidrag för civilsamhällets organisationer för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under sin asylprocess

  Regeringen har tilldelat 18,6 mkr till Göteborgs Stad för att ensamkommande som finns i asylprocessen och som kommer att hinna fylla 18 år skall kunna bo kvar i sin vistelsekommun. Det tillfälliga statsbidraget är beräknat på 217 ungdomar inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i mars 2019.  Social resursförvaltning har fått i…

  Göteborgs arbete med EU-migranter lyfts fram som gott exempel

  Vi ser dem varje dag, vi ser dem vart vi går. I gathörn, utanför affärer, mitt på torgen. De sitter på knäna med sina pappersmuggar i händerna. Vissa ler, andra blänger surt, åter andra ser bara bedjande eller sorgsna ut. Ibland har vi en slant över, ibland inte. Ibland ler…

  Idéella second-handbutiker kan slippa skatt

  I ett nytt ställningstagande meddelar skatteverket att second-hand som säljs i en butik som inte har öppet mer än 24 timmar i veckan och som med klart övervägande del har idéell personal kan undantas beskattning. Skatteverket menar att second hand-försäljning som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund kan…

  Det krävs politiskt mod för att införa Idéburet offentligt partnerskap

  Artikel i Forum: All idéburen verksamhet i välfärden kan och bör inte agera på en marknad. Det är dags att politiken lägger fram förslag för att framhäva det Idéburna offentliga partnerskapet där idéburna organisationer och det offentliga tillsammans definierar hur olika samhällsproblem ska lösas. Det skriver Göran Pettersson, generalsekreterare på…

  Folkrörelsernas arkiv förvarar föreningshandlingar

  Folkrörelsernas arkiv i Göteborg samlar in och förvarar handlingar från alla slags folkrörelser och föreningar i staden. Inlämningen av föreningshandlingar sker helt på frivillig väg, enligt överenskomna villkor. Antingen lämnar man in materialet för deposition alternativt skänker man det som en gåva till arkivet. Läs mer om Folkrörelsernas arkiv här.

  Aktuell forskning

  På Göteborgs Stads webbsida http://samverkan.socialhallbarhet.se/ hittar du aktuell forskning om civilsamhället i Sverige

  Staten och det civila samhället i integrationsarbetet

  Rapport: Riksrevisionen har i den här rapporten granskat om staten har lyckats med sitt syfte att skapa förutsättningar för det civila samhället att medverka inom integrationsområdet i statliga insatser som mottagande, etablering och integration av nyanlända, på arbetsmarknaden och i samhället i stort. "Riksrevisionens övergripande bedömning är att ambitionen att, på…

  Ny rapport från SKL om samverkan med civilsamhället

  Sveriges kommuner och landsting, SKL,  har tagit fram en rapport med exempel från 8 av de kommuner i Sverige som har någon form av överenskommelse med civilsamhället. Göteborgs stad är en av de kommuner som ingår och syftet med rapporten är att belysa hur de olika samverkansprocesserna har har sett ut…

  Stadslandet Göteborg

  Förstudien Stadslandet Göteborg har genomförts inom Utveckling Nordost, Sveriges största EU-program för stadsutveckling 2011-2013 i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg.

  Kod för ökat inflytande

  Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. Syftet med koden är att underlätta samverkan och att bidra till att skapa en…

  Föreningsutveckling

  Vi utbildar själva i praktisk föreningskunskap, systematiskt kvalitetsarbete i föreningar, mångfaldsstrategi och likställdhetsplanering, mm.Vi ansvarar också för att koordinera och administrera utbildning inom Stöd till social ekonomi. Gärna genom att köpa utbildningstjänster av sektorn social ekonomi, till exempel utbildningar som riktar sig till föreningar och sociala företag.Alla utbildningar vi erbjuder är…

  Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi

  Vi erbjuder processtöd och utbildning i frågor som rör samverkan med social ekonomi. Det kan handla om former och metoder för samverkan eller ekonomiska modeller. Kontakta oss för mer information.