Här kan du fördjupa dig i ett samlat material om samverkan med social ekonomi. Är du intresserad av hur vi arbetar med att förstärka samverkan mellan staden och social ekonomi eller vilket konsultativt och ekonomisk stöd vi erbjuder kan du besöka kompetensteamen som jobbar inom området.  

Aktuellt

  Norra Hisingen utlyser föreningsbidrag för insatser för ensamkommande som hinner fylla 18 år

  17 januari, 2018

  OBS: Ansökan ska vara inskickad till Norra Hisingen senast 2018-01-31. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen öppnar för ansökningar från organisationer inom civilsamhället avseende Kommunstyrelsens riktade medel till ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen för att möjliggöra att de får bo kvar i Göteborgs Stad. De organisationer som föreslås ta del av…

  Utbildning i samverkan mellan det idéburna och det offentliga

  16 augusti, 2016

  Under våren 2015 höll Social resursförvaltning i en utbildningsserie i samverkan.I den lokala överenskommelsen om samverkan som finns mellan kommunen och idéburen sektor är målet en förbättrad samverkan som stärker den demokratiska processen och bidrar till delaktighet och utveckling av ett hållbart samhälle. Kunskapsökning, utökat samspel och främjande av mångfald av…

  Var med och skapa en livfull stadsdel

  11 juli, 2016

  Bygg relationer, knyt kontakter, bilda nätverk - Välkommen till Learning Village på Norra Hisingen!Du och din förening kan bidra till en livfull och trygg stadsdel och ett nytt, levande stadsdelshus med rum för kultur, på Selma Lagerlöfs torg.Om Learning VillageLearning Village är för ung, gammal eller mittemellan, Här byggs relationer…

  5 miljoner till samhällsnytta: Nytt finansiellt stöd från Mikrofonden Väst och BRG

  17 mars, 2016

  Har du för mycket månad kvar i slutet på pengarna? Vill du ha större lokal men saknar möjlighet till förskottshyra? Utvecklingsplaner men ingen lånesäkerhet?I samarbete med Mikrofonden Väst erbjuder Business Region Göteborg (BRG) ett finansiellt stöd till dig som driver verksamhet med samhällsnytta i Göteborgs Stad.Varmt välkommen till ett lunchseminarium där vi förklarar…

  Hur kan social ekonomi tala om för andra vilken nytta de gör?

  15 februari, 2016

  Föreningar har behov av att bättre kunna synliggöra sin verksamhets mervärde och sociala nytta till olika intressenter, bland annat finansiärer och offentlig sektor. De behöver även kunna synliggöra sådana värden enbart för sin egen skull, samt inför föreningarna/medlemmarna själva.Göteborgs social ekonomi (GSE) har tagit fram en metodguide som nu är klar! Vid det här mötet kommer…

  Artikel om Klippankooperativen i Vårt Göteborg

  Klippankooperativen är arbetskooperativ med plats för människor som har förvärvade eller traumatiska hjärnskador och som inte är eftertraktade på arbetsmarknaden, men som är friska nog att utföra ett anpassat arbete. I Klippan kan var och en jobba i sin egen takt, på bageriet, handpappersbruket, hunddagiset eller i keramikverkstaden. De sociala arbetskooperativen ger utmaningar på…

  Göteborgs arbete med EU-migranter lyfts fram som gott exempel

  Vi ser dem varje dag, vi ser dem vart vi går. I gathörn, utanför affärer, mitt på torgen. De sitter på knäna med sina pappersmuggar i händerna. Vissa ler, andra blänger surt, åter andra ser bara bedjande eller sorgsna ut. Ibland har vi en slant över, ibland inte. Ibland ler…

  Idéella second-handbutiker kan slippa skatt

  I ett nytt ställningstagande meddelar skatteverket att second-hand som säljs i en butik som inte har öppet mer än 24 timmar i veckan och som med klart övervägande del har idéell personal kan undantas beskattning. Skatteverket menar att second hand-försäljning som bedrivs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund kan…

  Det krävs politiskt mod för att införa Idéburet offentligt partnerskap

  Artikel i Forum: All idéburen verksamhet i välfärden kan och bör inte agera på en marknad. Det är dags att politiken lägger fram förslag för att framhäva det Idéburna offentliga partnerskapet där idéburna organisationer och det offentliga tillsammans definierar hur olika samhällsproblem ska lösas. Det skriver Göran Pettersson, generalsekreterare på…

  Folkrörelsernas arkiv förvarar föreningshandlingar

  Folkrörelsernas arkiv i Göteborg samlar in och förvarar handlingar från alla slags folkrörelser och föreningar i staden. Inlämningen av föreningshandlingar sker helt på frivillig väg, enligt överenskomna villkor. Antingen lämnar man in materialet för deposition alternativt skänker man det som en gåva till arkivet. Läs mer om Folkrörelsernas arkiv här.

  Aktuell forskning

  På Göteborgs Stads webbsida http://samverkan.socialhallbarhet.se/ hittar du aktuell forskning om civilsamhället i Sverige

  Staten och det civila samhället i integrationsarbetet

  Rapport: Riksrevisionen har i den här rapporten granskat om staten har lyckats med sitt syfte att skapa förutsättningar för det civila samhället att medverka inom integrationsområdet i statliga insatser som mottagande, etablering och integration av nyanlända, på arbetsmarknaden och i samhället i stort. "Riksrevisionens övergripande bedömning är att ambitionen att, på…

  Ny rapport från SKL om samverkan med civilsamhället

  Sveriges kommuner och landsting, SKL,  har tagit fram en rapport med exempel från 8 av de kommuner i Sverige som har någon form av överenskommelse med civilsamhället. Göteborgs stad är en av de kommuner som ingår och syftet med rapporten är att belysa hur de olika samverkansprocesserna har har sett ut…

  Stadslandet Göteborg

  Förstudien Stadslandet Göteborg har genomförts inom Utveckling Nordost, Sveriges största EU-program för stadsutveckling 2011-2013 i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg.

  Kod för ökat inflytande

  Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. Syftet med koden är att underlätta samverkan och att bidra till att skapa en…

  Föreningsutveckling

  Vi utbildar själva i praktisk föreningskunskap, systematiskt kvalitetsarbete i föreningar, mångfaldsstrategi och likställdhetsplanering, mm.Vi ansvarar också för att koordinera och administrera utbildning inom Stöd till social ekonomi. Gärna genom att köpa utbildningstjänster av sektorn social ekonomi, till exempel utbildningar som riktar sig till föreningar och sociala företag.Alla utbildningar vi erbjuder är…

  Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi

  Vi erbjuder processtöd och utbildning i frågor som rör samverkan med social ekonomi. Det kan handla om former och metoder för samverkan eller ekonomiska modeller. Kontakta oss för mer information.

  Utbildning i samverkan mellan det idéburna och det offentliga

  Under våren 2015 höll Social resursförvaltning i en utbildningsserie i samverkan.I den lokala överenskommelsen om samverkan som finns mellan kommunen och idéburen sektor är målet en förbättrad samverkan som stärker den demokratiska processen och bidrar till delaktighet och utveckling av ett hållbart samhälle. Kunskapsökning, utökat samspel och främjande av mångfald av…