Här kan du fördjupa dig i ett samlat material om samverkan med social ekonomi. Är du intresserad av hur vi arbetar med att förstärka samverkan mellan staden och social ekonomi eller vilket konsultativt och ekonomisk stöd vi erbjuder kan du besöka kompetensteamen som jobbar inom området.  

Aktuellt

  Nytt bidrag att söka

  19 september, 2014

  Nu finns det medel att söka för föreningar inom social ekonomi som behöver stärka sina möjligheter att bli upphandlade. Syftet är att social ekonomi i större grad ska kunna delta i stadens upphandlingar och bidra till att det finns en mångfald av aktörer. Bidraget är för engångssatsningar och kan exempelvis…

  Staten och det civila samhället i integrationsarbetet

  15 september, 2014

  Rapport: Riksrevisionen har i den här rapporten granskat om staten har lyckats med sitt syfte att skapa förutsättningar för det civila samhället att medverka inom integrationsområdet i statliga insatser som mottagande, etablering och integration av nyanlända, på arbetsmarknaden och i samhället i stort. "Riksrevisionens övergripande bedömning är att ambitionen att, på…

  Stödcentrum för brottsutsatta utökar sin verksamhet

  12 september, 2014

  Från att tidigare endast ha varit ett stödcentrum för unga personer har Stödcentrum från och med den 1 juli utökat verksamheten och vänder sig nu till alla åldrar. I och med det har namnet ändrats från Stödcentrum för unga brottsoffer till Stödcentrum för brottsutsatta. Mer information hittar du här.

  Almedalsveckan 2014: Socialforum håller seminarie om IOP

  12 september, 2014

  Under rubriken "Vad händer när det offentliga och det ideella ingår partnerskap?" höll Socialforum ett seminarie i Almedal i somras. Tre tre olika aktörer var inbjudna att berätta om sin syn på partnerskap mellan det offentliga och sektorn social ekonomi. Först ut var Lars Bryntesson som numera är kommunalråd i Sigtuna kommun, tidigare…

  Studieresa: lär dig mer om det engelska civilsamhället

  11 september, 2014

  Studieresan till London ryms inom ramen för ett projekt som handlar om det civila samhällets roll i välfärden. Projektet drivs av Forum, tillsammans med bland andra fackförbundet Kommunal, Svenska kyrkan, Röda korset, samt danska och norska civilsamhällesorganisationer. I London kommer du att träffa forskare och ledande personer i det brittiska civilsamhället och få möjlighet…