Här kan du fördjupa dig i samlat material om sexuell hälsa. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Sexuell hälsa/hivprevention. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Vadå SRHR? Välkommen på flera intressanta föreläsningar i vår

  10 januari, 2021

  Vadå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs Stad, med fokus på hur vi kan arbeta för att stärka och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i stadens verksamheter. Arbeta preventivt mot sexuellt våld inom funktionsstöd, Sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende, Kvinnlig könsstympning, Att jobba med hbtq-ungdomar,…

  Hiv idag: sex med noll risk för överföring

  9 november, 2020

    World Aids Day hålls den 1 december varje år, ett stöd för människor som lever med hiv och en minnesdag för alla som gått bort i aidsrelaterade sjukdomar. Sedan 80-talet har forskningen gjort enorma framsteg. Med effektiv behandling är hiv inte längre livshotande och förs inte vidare. Det är…

  Något har hänt – konferens om intellektuella funktionsvariationer och sexuellt våld

  ryggar

  9 september, 2020

  Välkommen till en utbildningsdag på webben 22 september, om metoder, strategier och riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld. Konferensen är för dig som i din yrkesroll arbetar med frågor kring personer som har intellektuella funktionsvariationer, våld i nära relationer och/eller SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Med konferensen vill…

  Vad undrar du om trans?

  4 september, 2020

  Ställ dina frågor på föreläsningen om transpersoners hälsa och villkor. Unga och unga vuxna som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner behöver bli bemötta med respekt och bli bekräftade. Jämfört med unga i stort har denna grupp en förhöjd psykisk ohälsa och därför behov av riktade insatser. Det…

  Ny rapport: Varje gång du hör det så öppnas dina ögon lite mer

  2 juli, 2020

  En rapport om hur socialsekreterare i Göteborgs Stads möter frågor om SRHR i sitt möte med klienter. »» Tema 1: Hur möter socialsekreterarna frågor om sexualitet, sexuell hälsa och sexuell utsatthet i sitt arbete? »» Tema 2: Hur kommer frågor om sexualitet, sexuell hälsa och sexuell utsatthet upp i mötet…

  Att leva i social utsatthet ökar risken för sexuell ohälsa. Många klienter uppger en önskan om att frågor om sexualitet ska adresseras i mötet med socialtjänsten, för att därigenom få hjälp att hitta till rätt vård, råd eller stöd på området. Socialarbetare i sin tur vill arbeta mer med frågorna,…