Här kan du fördjupa dig i samlat material om sexuell hälsa. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Sexuell hälsa/hivprevention. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Vaddå SRHR? SRHR-teamet erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst

  1 juli, 2019

  Tvångsmässigt sexuellt beteende, att åldras med hiv, att prata om sex och relationer med unga nyanlända. Stadens SRHR-team erbjuder flera intressanta föreläsningar i höst. Ta del av hela programmet och boka in dig redan nu. Vaddå SRHR? är en föreläsningsserie för medarbetare inom Göteborgs stad med fokus på hur vi…

  Hbtq och våldsutsatthet - Föreläsningsserie hösten 2019

  23 maj, 2019

  Under hösten 2019 uppmärksammar SRHR och Dialoga på Social resursförvaltning hbtq-personers specifika våldsutsatthet. Genom en föreläsningsserie belyser vi olika typer av våld som drabbar hbtq-personer. Under tre tillfällen med olika föreläsare uppmärksammas hatbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Föreläsarna tar också upp vilka konsekvenser våldet kan ge, samt…

  Okunskap om hiv stigmatiserar

  30 november, 2018

  Trots enorma medicinska framgångar i vården av personer som lever med hiv finns fördomarna kvar. På World Aids Day på lördag 1 december inleds en kampanj för att sprida kunskap. – Stereotyperna finns tyvärr kvar, säger Felix Lekare som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på Social resursförvaltning.

  Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

  26 oktober, 2018

  Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex- och samlevnad. Det är några av målen i stadens SRHR-plan som klubbades igenom i kommunfullmäktige den 25 oktober. - Göteborg ska bli en mer jämlik…

  "Unga vill prata om känslor och relationer"

  10 oktober, 2018

  Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex - samlevnadsundervisningen i skolan. Syftet med konferensen var att tydliggöra skolans ansvar och möjligheter att arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och trakasserier med hjälp av sex-och…

  Plan för sexuell hälsa och rättigheter klubbad

  Göteborgs Stad får nu bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar och säkerställa att skolelever får en god undervisning i sex- och samlevnad. Det är några av målen i stadens SRHR-plan som klubbades igenom i kommunfullmäktige den 25 oktober. - Göteborg ska bli en mer jämlik…

  "Unga vill prata om känslor och relationer"

  Nyligen arrangerade Göteborgs Stad en stor konferens för att inspirera skolpersonal att hitta ny kunskap och metoder för att kunna arbeta med sex - samlevnadsundervisningen i skolan. Syftet med konferensen var att tydliggöra skolans ansvar och möjligheter att arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och trakasserier med hjälp av sex-och…

  Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

  [caption id="attachment_10302" align="alignleft" width="300"] Eva-Maria Eriksson och Erika Wikström leder projektet Snacka sex i Göteborg. Foto: AnnaCarin Isaksson[/caption]           RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: "Relationer, övergrepp och droger är vanliga samtalsämnen i projektet Snacka sex som samlar hemlösa personer i Göteborg för samtal om sex och samlevnad."…

  Så hänger SRHR och socialt arbete ihop

  SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Men hur hänger SRHR ihop med socialt arbete? Och varför är det viktigt att föra samman de båda områdena? Här får du lära dig mer om begreppet SRHR. Längre ner i texten hittar du också argument som förklarar varför det är viktigt…

  Ta hjälp av kortet som uppmuntrar till hepatitvaccination

  Vaccination mot hepatit A och B är ett viktigt skydd för personer med intravenöst missbruk. Nu finns ett praktiskt litet kort som underlättar för dig att uppmuntra klienter till provtagning och vaccination. Vårdcentralerna, flera av beroendeklinikens mottagningar, Vårdcentralen Hemlösa samt Stadsmissionen erbjuder idag kostnadsfri vaccination och provtagning. Du kan göra…

  Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

  [caption id="attachment_10302" align="alignleft" width="300"] Eva-Maria Eriksson och Erika Wikström leder projektet Snacka sex i Göteborg. Foto: AnnaCarin Isaksson[/caption]           RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: "Relationer, övergrepp och droger är vanliga samtalsämnen i projektet Snacka sex som samlar hemlösa personer i Göteborg för samtal om sex och samlevnad."…

  Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

    Jämställdhet, sexualitet och relationer i grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träningsskola, samt gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Det här stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundsär- och gymnasiesärskolan och ger bland annat exempel på hur frågor om jämställdhet, sexualitet och relationer kanintegreras i ämnesundervisningen.Materialet visar hur personalen…

  Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år

  Stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundskolan och lyfter hur de kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer i undervisningen. Materialet visar hur personalen kan möta både läroplanens krav och möjligheter. Skolverkets förhoppning är att materialet ska bidra till att utveckla en undervisning där eleverna får ökade…

  Unga risktagande - En kartläggning av socialtjänstens arbete kring unga risktagande och sexualitet

  Ungas fysiska och psykiska ohälsa ökar i Sverige samtidigt som studier visar på att unga som har varit i kontakt med socialtjänsten utifrån exempelvis institutionsplaceringar, är mer sexuellt risktagande än andra. Trots detta saknas det forskning kring hur socialtjänsten arbetar med sexualitet och sexuell hälsa kopplat till unga som är…

  Normbrytande liv i Göteborg

  Göteborgs stad har det senaste decenniet tagit flera – och nödvändiga – steg framåt för att Göteborg ska vara en god stad att leva i för människor som definierar sig som homosexuella, bisexuella, trans eller queer. Bland annat inrättades 2013 landets första kommunala hbtq-råd, kommunstyrelsens och hbtq-samhällets samrådsorgan. Ett brett…

  Grundkurs: jämställdhet, sexualitet och relationer

  Beställ en kurs om hur skolan kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer utifrån Lgr-11 och Gy-11.Upplägg utifrån era behovKursen omfattar två arbetsdagar (motsvarande 16 timmar). Timmarna kan fördelas på fler dagar utifrån era behov. Kursen kan exempelvis delas upp på fyra förmiddagar eller fyra eftermiddagar.En bra basKursen är en…

  Jämställdhet, sexualitet och relationer

  Skolan har idag ett tydligt uppdrag som handlar om att arbeta med jämställdhet och med att bryta traditionella könsmönster. Under konsultationen går vi igenom hur skolan kan utveckla sitt arbete med jämställdhet, sexualitet och relationer utifrån Lgr-11 och Gy-11.Kontakta Eva Lindstrand för att tillsammans komma fram till ett lämpligt upplägg…

  Jämställdhet, sexualitet och relationer

  Beställ en föreläsning om skolans uppdrag om att arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer utifrån  Lgr-11 och Gy-11. Kontakta Eva Lindstrand för mer information och för att komma fram till ett upplägg som passar er skola.

  Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

  En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer aktuella än någonsin. Skolinspektionen lyfter fram att sex- och samlevnadsundervisningen i högre grad behöver kopplas till arbetet med värdegrunden. I #metoo-rörelsen har det lyfts många…