Här kan du fördjupa dig i samlat material om sexuell hälsa. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Sexuell hälsa/hivprevention. Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

  31 maj, 2018

  En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer aktuella än någonsin. Skolinspektionen lyfter fram att sex- och samlevnadsundervisningen i högre grad behöver kopplas till arbetet med värdegrunden. I #metoo-rörelsen har det lyfts många…

  SRHR-plan på gång för Göteborgs Stad

  12 december, 2017

  Göteborgs Stad har tagit första steget att ta fram en SRHR-plan. Den 20 december kommer ett första förslag på Göteborgs Stads SRHR-plan behandlas av Social resursnämnd. Om Social resursnämnd bifaller förslaget kommer planen att gå ut på remiss mellan 21 december och 31 mars och därefter omarbetas för att beslutas…

  Ny sajt ska öppna för samtal om hiv

  30 november, 2017

  Den nya sajten hivplus.nu ska få fler att prata om hiv. Samhällets negativa föreställningar om hiv är fortfarande många, trots att dagens mediciner gör all skillnad.  Med dagens mediciner går virusnivåerna ner till omätbara nivåer och risken för överföring är så gott som obefintlig. Fördomar och okunskap Ändå präglar fördomar och…

  Inbjudan till workshoppar om SRHR

  2 juni, 2017

  Göteborgs stad håller just nu på att ta fram en plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). För att samla in röster från stadens verksamheter och civilsamhället anordnas nu sex workshoppar om SRHR och olika teman som rör stadens verksamheter. Syftet med workshopparna är att identifiera…

  Webbutbildning: Hiv handlar om oss

  Illustration: Hilding Sandgren.

  27 september, 2016

  Hiv handlar om oss är en webbutbildning som vänder sig till dig som möter människor i ditt arbete; brukare, besökare eller kollegor.Utbildningen är utan ljud och tar cirka 15 minuter att göra. I utbildningen får du baskunskaper om hiv. Du får också lära dig mer om bemötande och kopplingen till likabehandling.Starta…

  Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

  [caption id="attachment_10302" align="alignleft" width="300"] Eva-Maria Eriksson och Erika Wikström leder projektet Snacka sex i Göteborg. Foto: AnnaCarin Isaksson[/caption]           RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: "Relationer, övergrepp och droger är vanliga samtalsämnen i projektet Snacka sex som samlar hemlösa personer i Göteborg för samtal om sex och samlevnad."…

  Så hänger SRHR och socialt arbete ihop

  SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Men hur hänger SRHR ihop med socialt arbete? Och varför är det viktigt att föra samman de båda områdena? Här får du lära dig mer om begreppet SRHR. Längre ner i texten hittar du också argument som förklarar varför det är viktigt…

  Ta hjälp av kortet som uppmuntrar till hepatitvaccination

  Vaccination mot hepatit A och B är ett viktigt skydd för personer med intravenöst missbruk. Nu finns ett praktiskt litet kort som underlättar för dig att uppmuntra klienter till provtagning och vaccination. Vårdcentralerna, flera av beroendeklinikens mottagningar, Vårdcentralen Hemlösa samt Stadsmissionen erbjuder idag kostnadsfri vaccination och provtagning. Du kan göra…

  Därför vill vi fortsätta att uppmärksamma World Aids Day

  Den 1 december är det Världsaidsdagen, eller World Aids Day. Men varför ska vi egentligen fortsätta att uppmärksamma den? Hör vad Hanna Rahm som jobbar med hivprevention på Social utveckling har att säga om det. - Det är som med alla sådana här ”dagar”: det viktiga är att den ger…

  Kunskap överförs lättare än hiv - gör hivtestet!

  Visste du att det är säkrare att ha sex med en hivpositiv person som får fungerande behandling, än med någon som inte känner till sin hivstatus? Detta revolutionerande budskap är det alldeles för få som känner till. Därför fokuserar årets kampanj i samband med World Aids Day på kunskap. Parallellt…

  Reportage om Snacka sex i tidningen Ottar

  [caption id="attachment_10302" align="alignleft" width="300"] Eva-Maria Eriksson och Erika Wikström leder projektet Snacka sex i Göteborg. Foto: AnnaCarin Isaksson[/caption]           RFSU:s tidning Ottar har uppmärksammat projektet Snacka sex. Ur reportaget: "Relationer, övergrepp och droger är vanliga samtalsämnen i projektet Snacka sex som samlar hemlösa personer i Göteborg för samtal om sex och samlevnad."…

  Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

    Jämställdhet, sexualitet och relationer i grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träningsskola, samt gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Det här stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundsär- och gymnasiesärskolan och ger bland annat exempel på hur frågor om jämställdhet, sexualitet och relationer kanintegreras i ämnesundervisningen.Materialet visar hur personalen…

  Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år

  Stödmaterialet riktar sig till lärare och övrig personal i grundskolan och lyfter hur de kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer i undervisningen. Materialet visar hur personalen kan möta både läroplanens krav och möjligheter. Skolverkets förhoppning är att materialet ska bidra till att utveckla en undervisning där eleverna får ökade…

  Unga risktagande - En kartläggning av socialtjänstens arbete kring unga risktagande och sexualitet

  Ungas fysiska och psykiska ohälsa ökar i Sverige samtidigt som studier visar på att unga som har varit i kontakt med socialtjänsten utifrån exempelvis institutionsplaceringar, är mer sexuellt risktagande än andra. Trots detta saknas det forskning kring hur socialtjänsten arbetar med sexualitet och sexuell hälsa kopplat till unga som är…

  Normbrytande liv i Göteborg

  Göteborgs stad har det senaste decenniet tagit flera – och nödvändiga – steg framåt för att Göteborg ska vara en god stad att leva i för människor som definierar sig som homosexuella, bisexuella, trans eller queer. Bland annat inrättades 2013 landets första kommunala hbtq-råd, kommunstyrelsens och hbtq-samhällets samrådsorgan. Ett brett…

  Utbildningskatalog barn och unga 2014-15

  Publicerad 2014
  I Utbildningskatalogen ht 2014/vt 2015 hittar du information om kurser och föreläsningar för dig som arbetar med barn och unga. Social utveckling erbjuder bland annat kurser om sex- och samlevnadsundervisning i skolan och drogförebyggande arbete bland unga. Dessutom kan du boka uppdrag från oss, där vi tillsammans hittar en skräddarsydd lösning. Ersätts…

  Utbildningskatalog barn och unga 2013-14

  Publicerad 2013
  I utbildningskatalogen hittar du som arbetar med barn och unga kurser och information om skräddarsydda uppdrag. Social utveckling erbjuder bland annat kurser om sex- och samlevnadsundervisning i skolan, förebyggande arbete mot mobbning och socialt emotionellt lärande i förskolan. Vi har också kurser i ANDT - alkohol, narkotika, droger och tobak,…

  Grundkurs: jämställdhet, sexualitet och relationer

  Beställ en kurs om hur skolan kan arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer utifrån Lgr-11 och Gy-11.Upplägg utifrån era behovKursen omfattar två arbetsdagar (motsvarande 16 timmar). Timmarna kan fördelas på fler dagar utifrån era behov. Kursen kan exempelvis delas upp på fyra förmiddagar eller fyra eftermiddagar.En bra basKursen är en…

  Jämställdhet, sexualitet och relationer

  Skolan har idag ett tydligt uppdrag som handlar om att arbeta med jämställdhet och med att bryta traditionella könsmönster. Under konsultationen går vi igenom hur skolan kan utveckla sitt arbete med jämställdhet, sexualitet och relationer utifrån Lgr-11 och Gy-11.Kontakta Eva Lindstrand för att tillsammans komma fram till ett lämpligt upplägg…

  Jämställdhet, sexualitet och relationer

  Beställ en föreläsning om skolans uppdrag om att arbeta med jämställdhet, sexualitet och relationer utifrån  Lgr-11 och Gy-11. Kontakta Eva Lindstrand för mer information och för att komma fram till ett upplägg som passar er skola.

  Konferens: Bättre sex- och samlevnadsundervisning – livsviktig kunskap som berör alla

  En konferens som ger kunskap, inspiration och metoder för arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Frågor som rör sexuell hälsa och rättigheter är mer aktuella än någonsin. Skolinspektionen lyfter fram att sex- och samlevnadsundervisningen i högre grad behöver kopplas till arbetet med värdegrunden. I #metoo-rörelsen har det lyfts många…