Aktuellt

  Tack för ert tålamod. Nu fungerar e-tjänsten för att göra er ansökan om föreningsbidrag igen!

  14 juni, 2019

  Ansökningsperioden är förlängd till den 28 juni kl. 14.00.

  Fältgruppen City har kartlagt ungdomar i Nordstan

  24 april, 2017

  En kartläggning av de ungdomar som vistas i Nordstan visar att de kommer från hela Göteborg och har skiftande bakgrund. De har dock gemensamt att många lider av olika typer av psykisk ohälsa. 

  Gemensam analys ger tydligare bild av Göteborgs utsatta områden

  15 februari, 2017

  En ny rapport sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg visar att områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer av kriminalitet. Rapporten kommer nu användas som underlag för det fortsatta gemensamma arbetet för en mer jämlik och mindre segregerad stad.Läs hela artikeln på Vårt Göteborg. 

  Viktiga samtal om ungas psykiska hälsa - filmer från Folkhälsomyndigheten

  18 mars, 2016

  Vilken betydelse har skola, medieanvändning och socioekonomiska villkor för barns och ungas psykiska hälsa? Ta del av diskussionerna från Folkhälsomyndighetens seminarieserie på deras webbplats.Folkhälsomyndigheten arrangerar sedan våren 2015 en seminarieserie kring försämringen av barns och ungas psykiska hälsa. På varje seminarium träffas forskare och utredare för att analysera och diskutera tänkbara…

  Kurskatalog till skolor ersätts av webben

  7 augusti, 2015

  Den tryckta kurskatalog som tidigare getts ut av Social utveckling ersätts nu av webben. Social utveckling har tidigare gett ut en tryckt kurskatalog som gått ut med post till skolor och förskolor i Göteborg. Från och med hösten 2015 ersätts kurskatalogen av information på webben.Informationsblad med postI samband med förändringen…

  Ny rapport från SKL om samverkan med civilsamhället

  Sveriges kommuner och landsting, SKL,  har tagit fram en rapport med exempel från 8 av de kommuner i Sverige som har någon form av överenskommelse med civilsamhället. Göteborgs stad är en av de kommuner som ingår och syftet med rapporten är att belysa hur de olika samverkansprocesserna har har sett ut…

  Särskilt utsatta områden i Göteborg

  Publicerad 2017
  Rapporten är sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg, och visar bland annat hur områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer av kriminalitet.Den är tänkt att användas som underlag för det fortsatta gemensamma arbetet för en mer jämlik och mindre segregerad stad.– Sammanställning i sig ger…

  Mobbningens minsta gemensamma nämnare

  Publicerad 2015
  Rapporten innehåller två delar:Den första delen beskriver hur olika former av mobbning hänger ihop med nätmobbning. Rapporten baseras på en enkätundersökning bland 5 000 skolelever i Göteborg och visar bland annat att det är vanligt att skolelever upplever hot.Den andra delen innehåller råd till skolan om mobbning och nätmobbning.

  Bedömning av kränkningar

  Publicerad 2015
  Rapporten Bedömning av kränkningar (2015) baseras på en enkät till 200 pedagoger i en stadsdel i Göteborg och tar upp svårigheten i att bedömda vad som är en kränkning och inte.Rapporten visar att huvuddelen av pedagogerna inte rapporterat kränkningar till sin rektor. Det var också 85 procent som uppgav att…

  Att upptäcka spelproblem

  Publicerad 2015
  Ett pilotprojekt vid ett socialkontorMed stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I rapporten redovisas resultatet av denna undersökning men också några av de frågor, problem och möjligheter som en organisation ställs inför vid implementering av en ny metod.Läs…

  Inventeringsrapport - Göteborgs Stad och medborgardialog

  Publicerad 2015
  Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog