Aktuellt

  För er som tänker söka ekonomiska medel/bidrag för 2019

  4 juni, 2018

  Detta gäller er som inte redan sökt ekonomiska medel för 2019: Vi vill påminna alla som tänker ansöka om medel från Social resursförvaltning att sista ansökningsdatum är den 15 juni klockan 14:00! I år är det många som söker samtidigt. Därför är det viktigt att ni lämnar in ansökan så…

  Fältgruppen City har kartlagt ungdomar i Nordstan

  24 april, 2017

  En kartläggning av de ungdomar som vistas i Nordstan visar att de kommer från hela Göteborg och har skiftande bakgrund. De har dock gemensamt att många lider av olika typer av psykisk ohälsa. 

  Gemensam analys ger tydligare bild av Göteborgs utsatta områden

  15 februari, 2017

  En ny rapport sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg visar att områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer av kriminalitet. Rapporten kommer nu användas som underlag för det fortsatta gemensamma arbetet för en mer jämlik och mindre segregerad stad.Läs hela artikeln på Vårt Göteborg. 

  Viktiga samtal om ungas psykiska hälsa - filmer från Folkhälsomyndigheten

  18 mars, 2016

  Vilken betydelse har skola, medieanvändning och socioekonomiska villkor för barns och ungas psykiska hälsa? Ta del av diskussionerna från Folkhälsomyndighetens seminarieserie på deras webbplats.Folkhälsomyndigheten arrangerar sedan våren 2015 en seminarieserie kring försämringen av barns och ungas psykiska hälsa. På varje seminarium träffas forskare och utredare för att analysera och diskutera tänkbara…

  Social resursnämnd fördelar 50 miljoner i föreningsbidrag

  23 december, 2015

  Skapa bättre förutsättningar för kvinnors jämställdhet, underlätta integrationen för nyanlända, motverka våld i nära relationer, samt öka tillgängligheten för funktionsnedsatta och skapa nya jobb! Det är några av målen när Social resursnämnd fördelar 50 miljoner kronor till organisationer som starkt bidrar till att göra Göteborg till en jämlik stad. 33 miljoner kronor…

  Ny rapport från SKL om samverkan med civilsamhället

  Sveriges kommuner och landsting, SKL,  har tagit fram en rapport med exempel från 8 av de kommuner i Sverige som har någon form av överenskommelse med civilsamhället. Göteborgs stad är en av de kommuner som ingår och syftet med rapporten är att belysa hur de olika samverkansprocesserna har har sett ut…

  Särskilt utsatta områden i Göteborg

  Publicerad 2017
  Rapporten är sammanställd av Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg, och visar bland annat hur områden med låg socioekonomisk status också har högre brottsfrekvens för vissa typer av kriminalitet.Den är tänkt att användas som underlag för det fortsatta gemensamma arbetet för en mer jämlik och mindre segregerad stad.– Sammanställning i sig ger…

  Mobbningens minsta gemensamma nämnare

  Publicerad 2015
  Rapporten innehåller två delar:Den första delen beskriver hur olika former av mobbning hänger ihop med nätmobbning. Rapporten baseras på en enkätundersökning bland 5 000 skolelever i Göteborg och visar bland annat att det är vanligt att skolelever upplever hot.Den andra delen innehåller råd till skolan om mobbning och nätmobbning.

  Bedömning av kränkningar

  Publicerad 2015
  Rapporten Bedömning av kränkningar (2015) baseras på en enkät till 200 pedagoger i en stadsdel i Göteborg och tar upp svårigheten i att bedömda vad som är en kränkning och inte.Rapporten visar att huvuddelen av pedagogerna inte rapporterat kränkningar till sin rektor. Det var också 85 procent som uppgav att…

  Att upptäcka spelproblem

  Publicerad 2015
  Ett pilotprojekt vid ett socialkontorMed stöd av Folkhälsomyndigheten genomfördes en undersökning om förekomsten av spelproblem hos en klientgrupp på ett socialkontor i Göteborg. I rapporten redovisas resultatet av denna undersökning men också några av de frågor, problem och möjligheter som en organisation ställs inför vid implementering av en ny metod.Läs…

  Inventeringsrapport - Göteborgs Stad och medborgardialog

  Publicerad 2015
  Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog