Aktuellt

  Seminarie om hur vi möter ensamkommande barn och ungdomar

  12 juni, 2017

  Välkommen till en förmiddag med föreläsningar och exempel från olika verksamheter i Göteborg!Seminariet vänder sig till tjänstemän och politiker inom stat, landsting, kommuner och andra myndigheter samt alla andra med intresse för frågor kring ensamkommande barn och ungdomar.Seminariet är gratis och fika ingår.Program8.30 – 9.00 Registrering9.00 Konferensen startarKort presentation av…

  Utlysning av riktade medel för 2017

  31 mars, 2017

  Inför utlysningen av årets riktade medel bjöd Social resursförvaltning in organisationer inom respektive område till samtal för att ta fram ett bra underlag för både utlysning och förslag på prioritering. För upphandlingsstöd gjordes 2014 en extern utredning av behov och hinder för social ekonomi att delta i upphandlingar. Följ länkarna…

  Utlysning – statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

  23 mars, 2017

  Vem kan söka bidrag?I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar eller trossamfund. I andra hand kan bidrag sökas av kommuner eller kommunalförbund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag. Sökande bör ha en demokratisk organisation med ett syfte som är fören-ligt med de värderingar som präglar ett…

  Information till organisationer inom det sociala området

  23 mars, 2017

  Ansökningsperiod för organisationer inom det sociala området närmar sig. I den nedladdningsbara pdf:filen till höger på sidan kan ni läsa om…· Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018· Ekonomisk redovisning· Vi vill ha kontakt!· Har ni flyttat?· Utbildningar

  Hög tid att söka bidrag för sommarlovssatsningen 2017

  24 januari, 2017

  Nu är det hög tid för ideella organisationer i Göteborg att ansöka om medel från den statliga sommarlovssatsningen.Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser och sommaraktiviteterna som man söker medel för ska:vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 årge barn och unga stimulans och personlig utvecklingstimulera både flickors och…