Aktuellt

  Tillfälligt statligt bidrag för civilsamhällets organisationer som stödjer ensamkommande unga över 18 år som går på gymnasiet

  28 juni, 2018

  I vårändringsbudgeten 2018 förstärker regeringen det tillfälliga kommunstödet för kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar. Kommunstyrelsen utökar Social Resursnämnds kommunbidrag med 10,8 mnkr för: att skapa boendelösningar, erbjuda stöd och rådgivning samt vidta åtgärder av intresse för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd…

  För er som tänker söka ekonomiska medel/bidrag för 2019

  4 juni, 2018

  Detta gäller er som inte redan sökt ekonomiska medel för 2019: Vi vill påminna alla som tänker ansöka om medel från Social resursförvaltning att sista ansökningsdatum är den 15 juni klockan 14:00! I år är det många som söker samtidigt. Därför är det viktigt att ni lämnar in ansökan så…

  Information om föreningsbidrag för 2019

  29 januari, 2018

  Ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 Det är snart dags att söka verksamhetsbidrag för organisationer inom det sociala området, funktionshinderområdet och arbetsintegrerade sociala företag. Det bidrag ni söker i e-tjänsten www.bok.goteborg.se heter: Socialt arbete för det sociala området. Funktionshinder för funktionshinderorganisationer Sociala företag/kooperativ för arbetsintegrerade sociala företag Ansökan om riktade medel…

  Norra Hisingen utlyser föreningsbidrag för insatser för ensamkommande som hinner fylla 18 år

  17 januari, 2018

  OBS: Ansökan ska vara inskickad till Norra Hisingen senast 2018-01-31. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen öppnar för ansökningar från organisationer inom civilsamhället avseende Kommunstyrelsens riktade medel till ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen för att möjliggöra att de får bo kvar i Göteborgs Stad. De organisationer som föreslås ta del av…

  Föreningsbidrag för främjande av insatser för ett jämlikt Göteborg

  8 januari, 2018

  I ett jämlikt Göteborg har alla göteborgare likvärdiga livsvillkor. Så är det inte idag. Var du växer upp och bor spelar stor roll för vilka förutsättningar du får i livet. Det civila samhället är och har alltid varit en viktig aktör när det gäller att identifiera nya behov och målgrupper…