Aktuellt

  Inbjudan till högnivåsamtal med fokus på HBTQ i föreningslivet och i Göteborgs Stad!

  9 april, 2019

  Göteborg ska vara en stad för alla. En stad som lever upp till och respekterar alla som bor, vistas och verkar i staden. En socialt hållbar stad förutsätter att ingen diskrimineras och att alla har möjlighet att fullt ut vara sig själva i livets alla skeden. Vid detta högnivåsamtal inbjuds…

  Dags att söka verksamhetsbidrag för 2020

  8 april, 2019

  Verksamhetsbidrag Ansökningsperioden för verksamhet under 2020 är 1 april t o m 17 juni, klockan 14.00 Bidrag kan beviljas till: Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalificerat stöd till dessa målgrupper. Organisationer som…

  Tillfälligt statligt bidrag för civilsamhällets organisationer som stödjer ensamkommande unga över 18 år som går på gymnasiet

  28 juni, 2018

  I vårändringsbudgeten 2018 förstärker regeringen det tillfälliga kommunstödet för kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar. Kommunstyrelsen utökar Social Resursnämnds kommunbidrag med 10,8 mnkr för: att skapa boendelösningar, erbjuda stöd och rådgivning samt vidta åtgärder av intresse för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd…