Aktuellt

  Utlysning – statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

  23 mars, 2017

  Vem kan söka bidrag?I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar eller trossamfund. I andra hand kan bidrag sökas av kommuner eller kommunalförbund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag. Sökande bör ha en demokratisk organisation med ett syfte som är fören-ligt med de värderingar som präglar ett…

  Hög tid att söka bidrag för sommarlovssatsningen 2017

  24 januari, 2017

  Nu är det hög tid för ideella organisationer i Göteborg att ansöka om medel från den statliga sommarlovssatsningen.Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser och sommaraktiviteterna som man söker medel för ska:vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 årge barn och unga stimulans och personlig utvecklingstimulera både flickors och…

  Nyckeln till en frisk generation – Hur får vi världens friskaste barn?

  24 oktober, 2016

  En Frisk Generation, i samarbete med Karolinska Institutet och GEN-PEP, bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium; Nyckeln till en frisk generation. Seminariet kommer lyfta diskussionen om de växande hälsoklyftorna och allvaret med att sätta in förebyggande insatser för barn och unga som bor i områden med begränsade resurser. Temat för dagen är…

  Nytt engångsbidrag för ett jämlikare Göteborg

  27 september, 2016

  Social resursförvaltning utlyser ett engångsbidrag som syftar till att bidra till ett jämlikare Göteborg. Totalt omfattar bidraget närmare 3,5 miljoner kronor. I ett jämlikt Göteborg har alla göteborgare likvärdiga livsvillkor. Så är det inte idag. Var du växer upp och bor spelar stor roll för vilka förutsättningar du får i livet.Det civila…