Här kan du fördjupa dig i samlat material om stöd till socialtjänsten. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka vårt kompetensteam Barn och unga och BBIC (Barns Behov I Centrum). I höst kommer vi också att arbeta med introduktion för socialsekreterare i Göteborgs Stad - mer information kommer.

Aktuellt

  Introduktion för socialsekreterare och biståndsbedömare

  21 juni, 2018

  Välkommen till Göteborgs Stads introduktion för nya medarbetare inom myndighetsutövning individ- och familjeomsorg, funktionshinder samt äldreomsorg. Datum och tid Introduktionen omfattar tre olika tillfällen under hösten 2018: Tisdag 11 september, kl 08.30-16.15 Tisdag 9 oktober, kl 08.30-16.15 Onsdag 31 oktober, kl 08.30-12.00 Plats Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12. Kostnad Introduktionen är…

  Nu startar Yrkesresan

  yrkesresan_liten

  2 maj, 2017

  Den 27-28 april 2017 går startskottet för Yrkesresan – en satsning på kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen.Yrkesresan erbjuder en struktur för kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar och kursdagar.Inledningsvis för nya socialsekreterareInledningsvis vänder sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga…

  Så påverkar lagen kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism

  8 augusti, 2016

  SKL har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommunerna har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en promemoria beskrivs både vad kommunerna kan och är skyldiga att göra.Kommunens möjlighet att motverka att unga människor dras till våldsbejakande extremism är att arbeta förebyggande. Socialsekreterare, lärare, skolsköterskor, ungdomsledare,fältassistenter är de yrkesgrupper som i första…

  Socialtjänsten får kunskapsstöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

  20 maj, 2016

  Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som ska fungera som ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller som redan är involverade i våldsbejakande extremism. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen.Den behandlar vägar in i och ut ur våldsbejakande extremism, upptäckt, utredning,…

  BBIC har reviderats

  BBIC_grundbok

  8 oktober, 2015

  Nu har Socialstyrelsen reviderat BBIC, Barns behov i centrum, och det nya metodmaterialet finns ute. -- Den reviderade versionen av BBIC gör det möjligt för kommunerna att börja diskutera hur BBIC kan användas för systematisk uppföljning på gruppnivå. Långsiktigt kommer dokumentationsstödet att förenkla arbetet med dokumentation för handläggarna i socialtjänsten,…

  Utbildningsmaterial introduktionsprogram socialsekreterare

  På webben har vi samlat de powerpoint-presentationer som används i samband med introduktionsprogrammet för socialsekreterare.

  Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten

  Barn har rätt att komma till tals inför beslut inom socialtjänsten. Deras erfarenhet och vilja ska dokumenteras lika tydligt som andras. Vägledningen visar hur den sociala barnavården och familjerätten kan gå tillväga för att dokumentera och synliggöra barnets bästa. Socialtjänsten har på senare år utvecklat sitt arbete vad gäller att…

  Barns behov i centrum – Formulär och stöddokument

  Innehåller utbildningsversionen av samtliga formulär och dokument samt IT-versionen med hjälptexter. Reviderad 2011  

  Barns behov i centrum – Grundbok (BBIC)

  Det här är grundboken som är avsedd att användas i Socialstyrelsens BBIC-utbildningar. Du som ska gå Social Utvecklings kurs i BBIC ska ha läst in dig på den, och den passar förstås också för alla som vill orientera sig i vad BBIC är. Reviderad version 2013.