Här kan du fördjupa dig i samlat material om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam:

Du kan också gå kurser och boka uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

  21 juni, 2017

  Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta.Rapporten är en fördjupning av förra årets lägesbild. Rapporten presenterar en bild av problematiken, orsakerna och utvecklingen i de utsatta områdena i Sverige.Syftet är bland annat att få…

  Unik forskningsrapport om personer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

  21 juni, 2017

  Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan har publicerat en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för att ansluta sig till terrorgrupper.- För första gången har vi exakta uppgifter, inte uppskattningar, över den här gruppen. Vi vet var individerna kommer ifrån, hur…

  Våldsbejakande extremism: Ny handledning för att ta fram lokal lägesbild

  Handledning lägesbild och handlingsplan våldsbejakande extremism

  5 juni, 2017

  Nationella samordnaren mot våldsbejakade extremism har tagit fram en ny handledning med rekommendationer för kommunernas arbete med att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner. Handledningen är en vidareutveckling och fördjupning av de tidigare utgivna tolv rekommendationerna för att formulera handlingsplaner. Tanken är att handledningen ska fungera som stöd i arbetet med…

  Göteborgs Stads samordnare talade om likheter mellan våldsbejakande miljöer

  12 april, 2017

  Göteborgs Stads samordnare mot våldsbejakande extremism, Haisam A-Rahman, lyfte likheter mellan vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön, under en konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Dalarnas län.Heldagen gick under namnet Hur förebygger vi rasism och extremism.- Jag var inbjuden för att tala om likheter och olikheter mellan vit makt och våldsbejakande…

  Öppna jämförelser från SKL handlar om brott och brottsförebyggande arbete

  11 april, 2017

  Nu finns en ny rapport i serien Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den här gången är brott och brottsförebyggande arbete i fokus. I rapporten redovisas uppgifter från insamlingar av data som alla på olika sätt berör området brott och brottsförebyggande arbete.Jämförelser och lärdomarI rapporten och tabellbilagorna finns…

  Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande islamism - tidslinje

  Den senaste tiden har stort fokus riktats mot den typen av våldsbejakande extremism som benämns våldsbejakande extremistisk islamism. I tidslinjen kan du följa hur Göteborgs Stad arbetat med problematiken över tid.Flera personer har rest från Sverige och Göteborgsområdet för att strida med våldsbejakande grupperingar i Syrien och Irak. I tidslinjen nedan får…

  Om våldsbejakande extremism

  Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld.Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp som beskriver rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan främjar våld för att uppnå ideologiska mål.Förkastar demokratiska lösningarEn individ som ägnar sig…

  Här är programmet som ska göra Göteborg tryggare

  Programmet_webb
  Människor ska känna sig trygga att vistas i Göteborg, när som helst på dygnet, ute och inne. Hur det ska gå till beskrivs i ett nytt program – och hela staden ska vara med i arbetet.Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbeteSå lyder…

  Hallå där, Agneta Essén, hur känns det?

  Nu är det äntligen antaget, programmet som Agneta Essén på Social utveckling arbetat utifrån ända sedan i våras. Här finns riktlinjerna för hur Göteborg ska bli en tryggare stad.  I mitten av december 2014 antog kommunfullmäktige Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.Hur känns det nu, Agneta…

  Göteborg har ny styrgrupp för positiv supporterkultur

  Fånga upp unga i riskmiljö och hitta en dialog med supportrarna. Det är några av de saker som samverkansgruppen i supporterfrågan jobbar med. Nu har de dessutom fått en egen styrgrupp. - Styrgruppen har haft ett par möten nu och det känns positivt, säger Maria Lundgren Dellgran på Ung&Trygg, som…

  Brott och trygghet - ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016)

  Publicerad 2016
  Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet.Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg – de senaste tio årens utveckling i Göteborg (2014).Syftet med rapporten är att ge en bild av ungdomsbrottslighet i Göteborg genom att beskriva ungas brottslighet, brottsutsatthet och…

  SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzon

  utvardering_sspf_ettfokuspaungdomaririskzonPublicerad 2015
  Utvärderingen SSPF - Ett fokus på ungdomar i riskzon (2015) är en så kallad implementeringsutvärdering som bland annat visar hur grundstrukturen för SSPF nu finns på plats i Göteborg och Mölndal.Utvärderingen är gjord av FoU i Väst/GR och har finansierats med medel från Brå, Social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad samt polisen.Struktur på plats…

  Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg

  Publicerad 2014
  Rapporten Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden. Innehållet i rapporten bygger på en kombination av källor: polisens anmälningsstatistik, trygghetsundersökningar och register från sjukvården.Färre antal brott men ökad otrygghetI rapporten framkommer bland annat hur…

  Dialog och samarbete - program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

  Publicerad 2014
  Dialog och samarbete är ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Här anges riktningen för stadens arbete med frågorna. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2014. Tio strategiska områden för stadenProgrammet beskriver riktningen för stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete utifrån tio olika strategiska områden. Varje strategiskt område beskriver ett tillståndsmål,…

  ViS - riktlinjer för våld i skolan

  Publicerad 2012
  ViS - riktlinjer för Våld och allvarliga händelser i Skolan syftar till att ge skolpersonal stöd i olika situationer. Det kan handla om misshandel på skolan, stölder eller drogpåverkade elever. Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med rektorer och poliser.

  Konsultation om radikalisering och våldsbejakande extremism

  Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är välkommen att kontakta oss. I vårt uppdrag ingår att erbjuda konsultation till medarbetare som vill lära sig mer om exempelvis varningssignaler.Hör av dig så kommer vi gemensamt fram till ett upplägg…