Här kan du fördjupa dig i samlat material om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam:

Du kan också gå kurser och boka uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

  orostelefonen

  16 januari, 2018

  Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som vill ha en bättre inblick i arbetet med telefonen. I slutet av rapporten ges ett antal rekommendationer till alla som arbetar med att förebygga radikalisering och…

  Nytt utbildningspaket för socialtjänsten om våldsbejakande extremism

  våldsbejakande

  6 december, 2017

  Nu finns ett utbildningspaket från Socialstyrelsen som tydliggör hur socialtjänsten kan arbeta för att förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till barn och unga vuxna som involverats, eller riskerar att involveras i våldsbejakande extremism. Utbildningspaketet består av flera olika delar. Bland annat finns material som vänder sig till chefer som ska…

  Uppdaterat material om Rädda Barnens orostelefon mot radikalisering

  ososchatten_radda_barnen_radikalisering

  4 december, 2017

  Rädda Barnen har uppdaterat informationsmaterialet om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism. Sprid gärna telefonnumret i din verksamhet. Det finns nya affischer och en ny folder. Materialet finns på flera språk. På Rädda Barnens webbsida finns även visitkort som du kan skriva ut och sprida vidare. Om Orostelefonen mot våldsbejakande extremism Den…

  Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

  Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson

  23 november, 2017

  Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet från Social resursförvaltning. Den senaste statistiken från polisen visar att antalet skjutningar minskat från 40 år 2016 till 16 år 2017 för Storgöteborg. Till Storgöteborg…

  Ny forskningsöversikt om våldsbejakande extremism

  19 oktober, 2017

  Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tillsammans med 23 forskare från 11 olika lärosäten och olika vetenskapliga discipliner tagit fram en forskningsöversikt över befintlig forskning om våldsbejakande extremism.I översikten ges även förslag på framtida forskningssatsningar som bör ske för att i förlängningen kunna stärka samhällets förebyggande förmåga. Förslagen har överlämnats i…

  Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

  Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson
  Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet från Social resursförvaltning. Den senaste statistiken från polisen visar att antalet skjutningar minskat från 40 år 2016 till 16 år 2017 för Storgöteborg. Till Storgöteborg…

  Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande islamism - tidslinje

  Den senaste tiden har stort fokus riktats mot den typen av våldsbejakande extremism som benämns våldsbejakande extremistisk islamism. I tidslinjen kan du följa hur Göteborgs Stad arbetat med problematiken över tid.Flera personer har rest från Sverige och Göteborgsområdet för att strida med våldsbejakande grupperingar i Syrien och Irak. I tidslinjen nedan får…

  Om våldsbejakande extremism

  Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld.Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp som beskriver rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan främjar våld för att uppnå ideologiska mål.Förkastar demokratiska lösningarEn individ som ägnar sig…

  Här är programmet som ska göra Göteborg tryggare

  Människor ska känna sig trygga att vistas i Göteborg, när som helst på dygnet, ute och inne. Hur det ska gå till beskrivs i ett nytt program – och hela staden ska vara med i arbetet.Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbeteSå lyder…

  Hallå där, Agneta Essén, hur känns det?

  Nu är det äntligen antaget, programmet som Agneta Essén på Social utveckling arbetat utifrån ända sedan i våras. Här finns riktlinjerna för hur Göteborg ska bli en tryggare stad.  I mitten av december 2014 antog kommunfullmäktige Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.Hur känns det nu, Agneta…

  Brott och trygghet - statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

  Publicerad 2017
  Rapporten syftar till att ge en fördjupad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Den visar bland annat hur antalet skjutningar minskat mycket i staden. Vad gäller otrygghet ökade den mycket mellan åren 2015 och 2016 i staden, i linje med resten av riket. Rapporten bygger på tre olika källor:…

  Brott och trygghet - ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016)

  Publicerad 2016
  Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet.Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg – de senaste tio årens utveckling i Göteborg (2014).Syftet med rapporten är att ge en bild av ungdomsbrottslighet i Göteborg genom att beskriva ungas brottslighet, brottsutsatthet och…

  SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzon

  utvardering_sspf_ettfokuspaungdomaririskzonPublicerad 2015
  Utvärderingen SSPF - Ett fokus på ungdomar i riskzon (2015) är en så kallad implementeringsutvärdering som bland annat visar hur grundstrukturen för SSPF nu finns på plats i Göteborg och Mölndal.Utvärderingen är gjord av FoU i Väst/GR och har finansierats med medel från Brå, Social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad samt polisen.Struktur på plats…

  Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg

  Publicerad 2014
  Rapporten Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden. Innehållet i rapporten bygger på en kombination av källor: polisens anmälningsstatistik, trygghetsundersökningar och register från sjukvården.Färre antal brott men ökad otrygghetI rapporten framkommer bland annat hur…

  Dialog och samarbete - program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

  Publicerad 2014
  Dialog och samarbete är ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Här anges riktningen för stadens arbete med frågorna. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2014. Tio strategiska områden för stadenProgrammet beskriver riktningen för stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete utifrån tio olika strategiska områden. Varje strategiskt område beskriver ett tillståndsmål,…

  Konsultation om radikalisering och våldsbejakande extremism

  Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är välkommen att kontakta oss. I vårt uppdrag ingår att erbjuda konsultation till medarbetare som vill lära sig mer om exempelvis varningssignaler.Hör av dig så kommer vi gemensamt fram till ett upplägg…