Här kan du fördjupa dig i samlat material om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam:

Du kan också gå kurser och boka uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Ny forskningsöversikt om våldsbejakande extremism

  19 oktober, 2017

  Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tillsammans med 23 forskare från 11 olika lärosäten och olika vetenskapliga discipliner tagit fram en forskningsöversikt över befintlig forskning om våldsbejakande extremism.I översikten ges även förslag på framtida forskningssatsningar som bör ske för att i förlängningen kunna stärka samhällets förebyggande förmåga. Förslagen har överlämnats i…

  Nu har sociala insatsgrupper utvärderats av Socialstyrelsen

  10 oktober, 2017

  Rapporten redovisar en utvärdering av effekter för ungdomar av samverkan i sociala insatsgrupper. Sex månader efter påbörjat arbete var effekterna positiva både för dem som deltog i grupperna och för ungdomar som fick insatser utan sådan samverkan.Arbetet pågick fortfarande med många av ungdomarna, särskilt i de sociala insatsgrupperna.Samverkan för unga…

  Frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer

  27 september, 2017

  Här hittar du vanliga frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer.Göteborgs Stads samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism arbetar förebyggande mot de tre våldsbejakande miljöer som definierats av Säkerhetspolisen som hot mot demokratin; våldsbejakande islamistisk extremistism, våldsbejakande autonom miljö samt våldsbejakande vit makt-miljö. Här kan du läsa vanliga frågor och svar…

  Utvärdering klar av Kunskapshus mot våldsbejakande extremism

  18 september, 2017

  Kunskapshus mot våldsbejakande extremism lanserades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i november 2015. Göteborg har varit en av fyra pilotkommuner i arbetet, som nu har utvärderats av Dalarnas högskola. Vårt Göteborg ställer fem frågor om utvärderingen till Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborgs Stad.Hej, Zan Jankovski. Vad…

  Polisen har släppt ny rapport om utsatta områden

  21 juni, 2017

  Nu har polisens nationella rapport kommit om utvecklingen i utsatta områden. Totalt omfattas 61 områden i landet, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta.Rapporten är en fördjupning av förra årets lägesbild. Rapporten presenterar en bild av problematiken, orsakerna och utvecklingen i de utsatta områdena i Sverige.Syftet är bland annat att få…

  Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande islamism - tidslinje

  Den senaste tiden har stort fokus riktats mot den typen av våldsbejakande extremism som benämns våldsbejakande extremistisk islamism. I tidslinjen kan du följa hur Göteborgs Stad arbetat med problematiken över tid.Flera personer har rest från Sverige och Göteborgsområdet för att strida med våldsbejakande grupperingar i Syrien och Irak. I tidslinjen nedan får…

  Om våldsbejakande extremism

  Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld.Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp som beskriver rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan främjar våld för att uppnå ideologiska mål.Förkastar demokratiska lösningarEn individ som ägnar sig…

  Här är programmet som ska göra Göteborg tryggare

  Människor ska känna sig trygga att vistas i Göteborg, när som helst på dygnet, ute och inne. Hur det ska gå till beskrivs i ett nytt program – och hela staden ska vara med i arbetet.Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbeteSå lyder…

  Hallå där, Agneta Essén, hur känns det?

  Nu är det äntligen antaget, programmet som Agneta Essén på Social utveckling arbetat utifrån ända sedan i våras. Här finns riktlinjerna för hur Göteborg ska bli en tryggare stad.  I mitten av december 2014 antog kommunfullmäktige Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.Hur känns det nu, Agneta…

  Göteborg har ny styrgrupp för positiv supporterkultur

  Fånga upp unga i riskmiljö och hitta en dialog med supportrarna. Det är några av de saker som samverkansgruppen i supporterfrågan jobbar med. Nu har de dessutom fått en egen styrgrupp. - Styrgruppen har haft ett par möten nu och det känns positivt, säger Maria Lundgren Dellgran på Ung&Trygg, som…

  Brott och trygghet - ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016)

  Publicerad 2016
  Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet.Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg – de senaste tio årens utveckling i Göteborg (2014).Syftet med rapporten är att ge en bild av ungdomsbrottslighet i Göteborg genom att beskriva ungas brottslighet, brottsutsatthet och…

  SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzon

  utvardering_sspf_ettfokuspaungdomaririskzonPublicerad 2015
  Utvärderingen SSPF - Ett fokus på ungdomar i riskzon (2015) är en så kallad implementeringsutvärdering som bland annat visar hur grundstrukturen för SSPF nu finns på plats i Göteborg och Mölndal.Utvärderingen är gjord av FoU i Väst/GR och har finansierats med medel från Brå, Social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad samt polisen.Struktur på plats…

  Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg

  Publicerad 2014
  Rapporten Brott och trygghet - de senaste tio årens utveckling i Göteborg syftar till att ge en samlad bild av situationen på brotts- och trygghetsområdet i staden. Innehållet i rapporten bygger på en kombination av källor: polisens anmälningsstatistik, trygghetsundersökningar och register från sjukvården.Färre antal brott men ökad otrygghetI rapporten framkommer bland annat hur…

  Dialog och samarbete - program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

  Publicerad 2014
  Dialog och samarbete är ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Här anges riktningen för stadens arbete med frågorna. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2014. Tio strategiska områden för stadenProgrammet beskriver riktningen för stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete utifrån tio olika strategiska områden. Varje strategiskt område beskriver ett tillståndsmål,…

  ViS - riktlinjer för våld i skolan

  Publicerad 2012
  ViS - riktlinjer för Våld och allvarliga händelser i Skolan syftar till att ge skolpersonal stöd i olika situationer. Det kan handla om misshandel på skolan, stölder eller drogpåverkade elever. Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med rektorer och poliser.

  Konsultation om radikalisering och våldsbejakande extremism

  Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är välkommen att kontakta oss. I vårt uppdrag ingår att erbjuda konsultation till medarbetare som vill lära sig mer om exempelvis varningssignaler.Hör av dig så kommer vi gemensamt fram till ett upplägg…