Här kan du fördjupa dig i samlat material om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam:

Du kan också gå kurser och boka uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Göteborgs Stad och polisen möttes i Gårdsten

  Utvecklingsledaren Lina Dimming presenterade en analys under dagen.

  11 december, 2019

  För femte året i rad träffades Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg nyligen för en gemensam konferens. Årets tema var organiserad brottslighet, med ett särskilt fokus på narkotika. I Göteborg arbetar Göteborgs Stad och polisen efter en modell som kallas Trygg i Göteborg. Varje stadsdel och lokalpolisområde jobbar efter den…

  Råd vid lokaluthyrning - ny skrift om demokratiska aspekter

  7 december, 2018

  Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler. De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar och helger. Men måste en kommun upplåta lokaler till alla…

  Polisen och Göteborgs Stad i ny överenskommelse

  Erik Nord och Eva Hessman. Foto: Camilla Fogelhamre

  17 november, 2018

  Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan på ett ännu effektivare sätt arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Göteborg. Läs hela artikeln i Vårt Göteborg

  Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

  Älvsborgsbron. Foto: Mikael Svensson

  20 juni, 2018

  En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. − Syftet har varit att få en mer komplett och rättvisande bild genom att ställa samman fakta och statistik från flera källor, säger Rickard Silva, utvecklingsledare i Social resursförvaltning. Rapporten innehåller bland annat…

  Utbildning om unga och partnervåld

  20 juni, 2018

  Vill du lära dig mer om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer? Nu erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning om unga och partnervåld. Utbildningen riktar sig till dig som är anställd av Göteborgs Stad eller någon av Dialogas avtalskommuner och ges vid två tillfällen. Läs mer om utbildningen och om anmälan i…

  Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

  Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson
  Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet från Social resursförvaltning. Den senaste statistiken från polisen visar att antalet skjutningar minskat från 40 år 2016 till 16 år 2017 för Storgöteborg. Till Storgöteborg…

  Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande islamism - tidslinje

  Den senaste tiden har stort fokus riktats mot den typen av våldsbejakande extremism som benämns våldsbejakande extremistisk islamism. I tidslinjen kan du följa hur Göteborgs Stad arbetat med problematiken över tid.Flera personer har rest från Sverige och Göteborgsområdet för att strida med våldsbejakande grupperingar i Syrien och Irak. I tidslinjen nedan får…

  Om våldsbejakande extremism

  Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld.Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp som beskriver rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan främjar våld för att uppnå ideologiska mål.Förkastar demokratiska lösningarEn individ som ägnar sig…

  Här är programmet som ska göra Göteborg tryggare

  Människor ska känna sig trygga att vistas i Göteborg, när som helst på dygnet, ute och inne. Hur det ska gå till beskrivs i ett nytt program – och hela staden ska vara med i arbetet.Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbeteSå lyder…

  Hallå där, Agneta Essén, hur känns det?

  Nu är det äntligen antaget, programmet som Agneta Essén på Social utveckling arbetat utifrån ända sedan i våras. Här finns riktlinjerna för hur Göteborg ska bli en tryggare stad.  I mitten av december 2014 antog kommunfullmäktige Dialog och samarbete - Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.Hur känns det nu, Agneta…

  Brott och trygghet - statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

  Publicerad 2018
  Syftet med rapportserien Brott och trygghet är att ge en samlad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Rapporten innehåller information från flera olika källor. Rapporten innehåller bland annat resultat från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, Nationella trygghetsundersökningen Lokal. Undersökningen ger svar på hur boende i olika lokalpolisområden svarat på frågor om…

  Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism

  Publicerad 2018
  Syftet med lägesbilden är att ge en bild av hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg. Lägesbilden utgår från de rekommendationer som Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tagit fram; Handledning och rekommendationer för att ta fram en lokal lägesbild och handlingsplan. Den avser i huvudsak händelser och…

  Brott och trygghet - statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg

  Publicerad 2017
  Rapporten syftar till att ge en fördjupad bild över området brott och trygghet i Göteborg. Den visar bland annat hur antalet skjutningar minskat mycket i staden. Vad gäller otrygghet ökade den mycket mellan åren 2015 och 2016 i staden, i linje med resten av riket. Rapporten bygger på tre olika källor:…

  Brott och trygghet - ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016)

  Publicerad 2016
  Tillsammans med polisen och Göteborgs Universitet har Social utveckling tagit fram en rapport om ungdomsbrottslighet.Rapporten är en uppföljning till Brott och trygghet i Göteborg – de senaste tio årens utveckling i Göteborg (2014).Syftet med rapporten är att ge en bild av ungdomsbrottslighet i Göteborg genom att beskriva ungas brottslighet, brottsutsatthet och…

  SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzon

  utvardering_sspf_ettfokuspaungdomaririskzonPublicerad 2015
  Utvärderingen SSPF - Ett fokus på ungdomar i riskzon (2015) är en så kallad implementeringsutvärdering som bland annat visar hur grundstrukturen för SSPF nu finns på plats i Göteborg och Mölndal.Utvärderingen är gjord av FoU i Väst/GR och har finansierats med medel från Brå, Social resursförvaltning, stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad samt polisen.Struktur på plats…

  Konsultation om radikalisering och våldsbejakande extremism

  Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i det förebyggande arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är välkommen att kontakta oss. I vårt uppdrag ingår att erbjuda konsultation till medarbetare som vill lära sig mer om exempelvis varningssignaler.Hör av dig så kommer vi gemensamt fram till ett upplägg…