Här kan du fördjupa dig i samlat material om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam:

Du kan också gå kurser och boka uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Utbildning - Unga och partnervåld

  7 mars, 2018

  Visste du att tjejer under 21 år är dubbelt så utsatta för våld i partnerrelation som vuxna kvinnor? Att det är dubbelt så vanligt att unga män utövar våld mot sin partner som att vuxna män gör det? Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer.…

  Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

  12 februari, 2018

  Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. ”Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men också försök att rekrytera unga till miljöerna”, säger Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism. Göteborgs Stads två samordnare mot våldsbejakande extremism har sen i höstas…

  Årsrapport om orostelefon mot radikalisering

  orostelefonen

  16 januari, 2018

  Rädda Barnen har tagit fram en årsrapport om Orostelefonen om radikalisering. Rapporten fokuserar på lärdomar och reflektioner från arbetet. Rapporten riktar sig till dig som vill ha en bättre inblick i arbetet med telefonen. I slutet av rapporten ges ett antal rekommendationer till alla som arbetar med att förebygga radikalisering och…

  Utbildning - Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar

  11 januari, 2018

  Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer, erbjuder dig som jobbar som myndighetsutövande socialsekreterare en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Anmäl dig nu till vårens första utbildningsomgång! Utbildningen, som är kostnadsfri, vänder sig till myndighetsutövande socialsekreterare och omfattar två heldagar. Datum och tid Vårens första utbildningsomgång äger rum…

  Föreläsning om mäns heder - att vara både offer och förövare

  3 januari, 2018

  28 februari anordnar Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer, en föreläsning med Astrid Schlytter om mäns heder – att vara både offer och förövare. Välkommen med din anmälan senast 21 februari. Se programmet och hitta länk till anmälan här>>> Astrid Schlytter är docent i rättssociologi vid Institutionen för…

  Projektmedel till forskning från Brottsofferfonden

  Brottsofferfonden ska stödja forskningsprojekt som syftar till att förbättra situationen för människor som har utsatts för brott eller ökar kunskapen om brottsofferfrågor. Den forskning som fokuserar på brottsoffer, viktimologisk forskning, omfattar olika discipliner som till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap och medicin. Även inom andra ämnen, till exempel…

  Fokus på utsatta områden i ny rapport från polisen

  Det finns 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör rikta särskilda insatser. Det slår polisen fast i en ny rapport.Totalt klassas 15 av dessa 53 områden som särskilt utsatta i rapporten. Sex områden bedöms som…