Här kan du fördjupa dig i samlat material om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam:

Du kan också gå kurser och boka uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Skjutningarna har mer än i halverats i Göteborg

  Älvsborgsbron. Foto: Klas Eriksson

  23 november, 2017

  Antalet skjutningar i polisområde Storgöteborg har mer än halverats under år 2017. Samtidigt är otryggheten stor. Det visar en ny rapport om trygghet och brottslighet från Social resursförvaltning. Den senaste statistiken från polisen visar att antalet skjutningar minskat från 40 år 2016 till 16 år 2017 för Storgöteborg. Till Storgöteborg…

  Ny forskningsöversikt om våldsbejakande extremism

  19 oktober, 2017

  Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tillsammans med 23 forskare från 11 olika lärosäten och olika vetenskapliga discipliner tagit fram en forskningsöversikt över befintlig forskning om våldsbejakande extremism.I översikten ges även förslag på framtida forskningssatsningar som bör ske för att i förlängningen kunna stärka samhällets förebyggande förmåga. Förslagen har överlämnats i…

  Nu har sociala insatsgrupper utvärderats av Socialstyrelsen

  10 oktober, 2017

  Rapporten redovisar en utvärdering av effekter för ungdomar av samverkan i sociala insatsgrupper. Sex månader efter påbörjat arbete var effekterna positiva både för dem som deltog i grupperna och för ungdomar som fick insatser utan sådan samverkan.Arbetet pågick fortfarande med många av ungdomarna, särskilt i de sociala insatsgrupperna.Samverkan för unga…

  Frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer

  27 september, 2017

  Här hittar du vanliga frågor och svar om samordnarnas arbete mot våldsbejakande vit makt-miljöer.Göteborgs Stads samordnare mot radikalisering och våldsbejakande extremism arbetar förebyggande mot de tre våldsbejakande miljöer som definierats av Säkerhetspolisen som hot mot demokratin; våldsbejakande islamistisk extremistism, våldsbejakande autonom miljö samt våldsbejakande vit makt-miljö. Här kan du läsa vanliga frågor och svar…

  Utvärdering klar av Kunskapshus mot våldsbejakande extremism

  18 september, 2017

  Kunskapshus mot våldsbejakande extremism lanserades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i november 2015. Göteborg har varit en av fyra pilotkommuner i arbetet, som nu har utvärderats av Dalarnas högskola. Vårt Göteborg ställer fem frågor om utvärderingen till Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborgs Stad.Hej, Zan Jankovski. Vad…

  Projektmedel till forskning från Brottsofferfonden

  Brottsofferfonden ska stödja forskningsprojekt som syftar till att förbättra situationen för människor som har utsatts för brott eller ökar kunskapen om brottsofferfrågor. Den forskning som fokuserar på brottsoffer, viktimologisk forskning, omfattar olika discipliner som till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap och medicin. Även inom andra ämnen, till exempel…

  Fokus på utsatta områden i ny rapport från polisen

  Det finns 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör rikta särskilda insatser. Det slår polisen fast i en ny rapport.Totalt klassas 15 av dessa 53 områden som särskilt utsatta i rapporten. Sex områden bedöms som…