Här kan du fördjupa dig i samlat material om brottsutsatthet och våld i nära relationer. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam Dialoga och Kompetenscentrum om brottsutsatthet (KBU). Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Dialoga erbjuder webbinarium - Barnfrågor om våld

  27 maj, 2020

  9 juni anordnar Dialoga ett webbinarium om att ställa systematiserade frågor om våld till barn. Under webbinariet presenteras "Barnfrågor om våld", som är en del av metoden "Lösa!", framtagen av socialtjänsten i Örgryte-Härlanda. Webbinariet riktar sig till myndighetsutövade socialtjänst barn och unga, i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner.  Läs mer…

  Dialoga ställer in utbildningar terminen ut på grund av Covid-19

  13 april, 2020

  Med anledning av Covid-19 och behovet av att begränsa sociala kontakter ställer Dialoga in samtliga utbildningar och föreläsningar resten av terminen. Till hösten planerar vi att ge aktiviteterna istället.  I väntan på att du ska kunna gå fysiska utbildningar i Dialogas regi finns det olika webbutbildningar framtagna av andra myndigheter…

  INSTÄLLT - Spridningsseminarium för Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

  10 mars, 2020

  Under tre halvdagar i april bjuds medarbetare och chefer, inom Göteborgs Stad, in till spridningsseminarium för planen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Två av seminarierna är riktade till specifika verksamhetsområden och ett är öppet för alla anställda i Göteborgs Stad, se nedan. Samtliga seminarier inleds med en presentation av planen…

  Kostnadsfri utbildning om utredningsarbete i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck

  Ung kvinna som håller upp en rosa mask framför sitt ansiktet.

  9 mars, 2020

  Under våren 2020 erbjuder Dialoga en halvdagsutbildning för socialtjänsten, om att arbeta med utredningsärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.  Läs mer om innehåll och anmälan i vårt kalendarium.    Illustration: Foto av Gryning.

  Kostnadsfria utbildningar om att arbeta med våldsutsatta och våldsutövare

  21 januari, 2020

  Under våren erbjuder Dialoga två halvdagsutbildningar med fokus på arbete med och bemötande av våldsutsatta och våldsutövare. 27 mars: Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning - Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer En utbildning om gensvarets betydelse för trygghet och självaktning i arbetet med kvinnor som…