Här kan du fördjupa dig i samlat material om brottsutsatthet och våld i nära relationer. Är du intresserad av hur vi arbetar med området kan du besöka våra kompetensteam Dialoga och Kompetenscentrum om brottsutsatthet (KBU). Vi arrangerar kurser och skräddarsydda uppdrag inom detta och våra andra sakområden.

Aktuellt

  Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående

  Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om förbättringsområden för att undvika att barn och vuxna far illa. Den riktas till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan och skolan. Informationsmaterialet bygger på rapporten om dödsfallsutredningar 2012–2013 som kom ut tidigare i år.

  Samlad kunskap för kvinnofrid

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

  Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

  Ladda ner "Vänd dem inte ryggen", Socialstyrelsens utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det är kollektivt utövat, vilket gör att den utsatte kan uppleva stor ensamhet och isolering. Syftet med materialet är att höja medvetenheten och kompetensen hos personal för att bättre kunna hjälpa…