Passa på – Anmäl dig till extrainsatt utbildningstillfälle om hedersrelaterat våld 2 maj

Publicerad den

Brottsutsatthet Våld i nära relationer

För att förhindra att barn och unga förs ut ur landet mot sin vilja för bortgifte eller kvinnlig könsstympning mobiliserar Göteborgs Stad inför sommaren och satsar på att höja personalens uppmärksamhet på hedersrelaterat våld. Som ett led i detta erbjuder Social resursförvaltning en extrainsatt halvdagsutbildning 2 maj. Ta chansen och anmäl dig nu!

Onsdag 2 maj erbjuder Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, en halvdagsutbildning om hedersrelaterat våld. Föreläsningarna handlar dels om egna erfarenheter av att leva i en hederskontext, dels om hur vi kan upptäcka och skydda. Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck berättar också om stadens arbete mot hedersrelaterat våld. Se mer information om innehåll och program i bifogad fil.

Tid: 2 maj kl 8-12

Målgrupp: Personal inom förskola/skola, socialtjänst, kultur och fritid, Utbildningsförvaltningen samt Idrott – och föreningsförvaltningen.

Anmäl dig nu. Läs mer om innehåll och anmälan i vårt kalendarium>>>

Liknande nyheter

Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja – Seminarium med Utrikesdepartementet

Hand som håller ett pass och en flygbiljett.
16 november, 2018

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige?…


Välkommen på konferens om våldsförebyggande arbete 26 november

10 oktober, 2018

Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer uppmärksammar årligen den 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år…


Välkommen på en föreläsning om sekundär traumatisering

28 september, 2018

Möter du i ditt arbete människor som utsatts för våld och trauma? Hur påverkas du av det? Hur kan en skapa förebyggande strategier på såväl…


Extrainsatt basutbildning om våld i nära relationer – anmäl dig nu

10 september, 2018

 Dialogas basutbildning om våld i nära relationer är uppskattad och höstens platser bokades snabbt upp. Nu erbjuder vi ett extrainsatt tillfälle i december. Läs mer…


Boka dagen 26 november – konferens om våldsförebyggande arbete

7 september, 2018

Dialoga uppmärksammar årligen den 25 november – FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år anordnar vi tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland…