Dialoga

Kommunikatör, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer

Telefon: 031-367 92 95
Mobiltelefon: 0722-16 68 16
E-post: dialoga@socialresurs.goteborg.se

Kommunikatör på Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer.