Gerda Cedergren Kilander

Kommunikatör, Dialoga

Telefon: 031-367 92 95
Mobiltelefon: 0722-16 68 16
E-post: gerda.cedergren@socialcentrum.goteborg.se

Kommunikatör på Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.