Agneta Essén

Agneta Essén

Enhetschef trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Telefon: 031-367 98 67
E-post: agneta.essen@socialresurs.goteborg.se

Agneta Essén är enhetschef i Social utveckling. Hon ansvarar för förebyggande arbete mot gängkriminalitet och våldsbejakande extremism samt uppdraget att samordna Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Agneta Essén är utbildad jurist och polischef. Hon har arbetat som polischef i Värmland och på Polishögskolan. Hon har även jobbat på polisenheten på Justitiedepartementet, bland annat som ämnesråd med särskild inriktning på samordning av departementets internationella polisfrågor. Innan hon började på Social utveckling arbetade hon som förvaltningschef i socialtjänsten i Lysekils kommun.