Agneta Essén

Enhetschef trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Tillförordnad enhetschef sexuell hälsa.

Telefon: 031-367 98 67
E-post: agneta.essen@socialresurs.goteborg.se

Agneta Essén är utbildad jurist och polischef. Hon har arbetat som polischef i Värmland och på Polishögskolan. Hon har även jobbat på polisenheten på Justitiedepartementet, bland annat som ämnesråd med särskild inriktning på samordning av departementets internationella polisfrågor. Innan hon började på Social utveckling arbetade hon som förvaltningschef i socialtjänsten i Lysekils kommun.