Anette Hillskär Malmfors

Utvecklingsledare SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan) och sociala insatsgrupper

Telefon: 031-367 98 62
E-post: anette.hillskar.malmfors@socialresurs.goteborg.se

Anette Hillskär Malmfors arbetar med att samordna arbetet med SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) och sociala insatsgrupper.