Ann Karlsson

Utvecklingsledare, missbruk och beroende

Telefon: 0739-10 20 47
E-post: ann.karlsson@socialresurs.goteborg.se

Arbetar med att ta fram en stadsövergripande plan om etablerat missbruk och beroende.