Birgitta Alehed Bjelkenäs

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 98 79
Mobiltelefon: 0728-56 55 52
E-post: birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.se

Arbetar inom hedersrelaterat våld och förtryck med utbildningar och konsultationer.