Daniel Blom Andersson

Utvecklingsledare S2020

Telefon: 031-367 99 73
Mobiltelefon: 0722-33 73 23
E-post: daniel.andersson@socialresurs.goteborg.se

Jobbar med Stadsutveckling, Medborgardialog, Social hållbarhet