Emma Rosqvist

Utvecklingsledare, Demokrati och delaktighet. Jobbar samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi.

Telefon: 031-367 94 59
E-post: emma.rosqvist@socialresurs.goteborg.se