Eva Lindstrand

utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete

Telefon: 031-367 93 29
Mobiltelefon: 0701-44 54 75
E-post: eva.lindstrand@socialcentrum.goteborg.se

Arbetar med samordning av alkohol- och drogförebyggande arbete.