Gerda Cedergren Kilander

Kommunikatör, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer

Telefon: 031-367 92 95
Mobiltelefon: 0722-16 68 16
E-post: gerda.cedergren@socialresurs.goteborg.se

Gerda Cedergren Kilander är vikarie för Josefine Hagsgård till och med 2017-12-31