Gunilla Henningsson – föräldraledig

Utvecklingsledare trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Telefon: 031-368 81 71
E-post: gunilla.henningsson@socialresurs.goteborg.se

Gunilla Henningsson arbetar med att samordna Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Hon kommer närmast från stadsdelsförvaltningen Centrum.

Gunilla Henningsson är föräldraledig. Hennes vikarie Malin Eliasson nås på malin.eliasson@socialresurs.goteborg.se.