Gunnel Falck

Utvecklingsledare våld i skolan, polisanmälningar i skolan

Telefon: 031-367 98 63
E-post: gunnel.falck@socialresurs.goteborg.se

Gunnel Falck är utvecklingsledare för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor.