Gunnel Falck

Utvecklingsledare våld i skolan, polisanmälningar i skolan

Telefon: 031-367 98 63
E-post: gunnel.falck@socialresurs.goteborg.se

Gunnel Falck har både kommunal och fristående skola som sitt område, och arbetar bland annat med stödmaterial kring våld i skolan och polisanmälningar i skolan. Hon stöttar också enskilda skolor i trygghetsarbetet.