Anna Olbers

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 93 37
Mobiltelefon: 0722-18 74 47
E-post: anna.olbers@socialresurs.goteborg.se

Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.