Jenny Vikman

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 91 31
Mobiltelefon: 0727-41 46 65
E-post: jenny.vikman@socialcentrum.goteborg.se

Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.