Jenny Vikman (Föräldraledig)

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer

Telefon:
E-post: jenny.vikman@socialresurs.goteborg.se

Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.