Jessica Andersson

utvecklingsledare alkohol- och drogförebyggande arbete

Telefon: 031-367 91 56
Mobiltelefon: 0727-21 97 06
E-post: jessica.andersson@socialcentrum.goteborg.se

Arbetar med samordning av alkohol- och drogförebyggande arbete som Tänk Om och EFFEKT.