Josefin Brosché Hagsgård (föräldraledig, se vikarie Gerda Cedergren Kilander)

Kommunikatör, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer

Telefon: 031-367 92 95
Mobiltelefon: 0722-16 68 16
E-post: josefin.hagsgard@socialresurs.goteborg.se