Kajsa Björnestedt

Utvecklingsledare SRHR

Telefon: 031-367 19 32
Mobiltelefon: 0725-01 94 10
E-post: kajsa.bjornestedt@socialcentrum.goteborg.se

Kajsa Björnestedt är socionom och genusvetare. Hon jobbar med sexuell hälsa och hivprevention, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom socialt arbete. Hon har också arbetat med projekt som rör hivprevention riktad till män som har sex med män.