Kajsa Bogren

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 98 68
Mobiltelefon: 0728-56 55 16
E-post: kajsa.bogren@socialcentrum.goteborg.se

Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.