Karin Patriksson

utvecklingsledare alkohol- och narkotikafrågor

Telefon: 031-367 91 09
Mobiltelefon: 0702-12 29 26
E-post: karin.patriksson@socialcentrum.goteborg.se

Arbetar med kartläggning av tungt narkotikamissbruk, Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, Haschavvänjningsprogrammet (HAP).