Lena Ernst Lagergren

Utvecklingsledare introduktion för socialsekreterare

Telefon: 031-367 91 06
Mobiltelefon: 0768-26 87 04
E-post: lena.ernst.lagergren@socialresurs.goteborg.se

Lena Ernst Lagergren är socionom med magisterexamen i socialt arbete. Hon arbetade i många år med utredningar inom socialtjänsten i de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. Lena Ernst Lagergren ansvarar för introduktionsutbildningen för socialsekreterare.