Lena Freij

Utvecklingsledare BBIC - Barns behov i centrum

Telefon: 031-367 98 66
E-post: lena.freij@socialresurs.goteborg.se

Lena Freij är utvecklingsledare för BBIC, Barns behov i centrum. BBIC är ett utredningsstöd för handläggning, genomförande och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården. Ett visionärt mål i BBIC är att de barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som andra barn och unga i samhället.

Lena kommer närmast från Gävle kommun, där hon arbetat inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.