Lina Dimming

Utvecklingsledare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Telefon: 031-368 81 71
Mobiltelefon: 0728-56 55 56
E-post: lina.dimming@socialresurs.goteborg.se

Arbetar med trygghetsskapande och brottsförebyggande.