Lina Dimming

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer

Telefon: 031-367 91 31
Mobiltelefon: 0727-41 46 65
E-post: lina.dimming@socialresurs.goteborg.se

Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.