Linda Hansson

Utvecklingsledare, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Telefon: 031-367 91 51
Mobiltelefon: 0704-20 45 86
E-post: linda.hansson@socialreurs.goteborg.se

Arbetar med samordning av Resursteam heder, Göteborgs Stad